Glasvezel bij Druk Vacuüm Compact systeem 

De gedachte achter het DVC-systeem is om de pompen, die zich in de pompputten van een drukrioolstreng bevinden, te vervangen door een afsluiter en vervolgens het systeem op onderdruk te brengen met een centraal gelegen vacuüminstallatie. De vacuüminstallatie wordt alleen geactiveerd als het waterpeil in één of meerdere putten boven een bepaald niveau komt. Het concept kan worden toegepast op bestaande drukrioolstelsels, er zijn minder (storingsgevoelige) pompen nodig en er kan aanzienlijk worden bespaard op energiekosten. Dit geldt zowel voor energieverbruik als vastrechtkosten (geen elektriciteitsaansluiting meer nodig bij de putten).

Glasvezel
Door glasvezeltechniek toe te passen ter controle van het DVC-systeem, kan mogelijk ook eenvoudig een afsplitsing naar huishoudens worden gemaakt waarmee de bewoners in het buitengebied toegang krijgen tot snel internet. Zo kan toepassing het DVC-systeem in combinatie met lokaal zuiveren en het gebruik van glasvezel, de woon- en werkomgeving in het buitengebied versterken.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van DVC-systeem zal in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fase is gericht op de theoretische ‘proof of principle’ en optimalisatie van het prototype van de afsluiter. Dit laatste wordt uitgevoerd door No Nonsense Technical Solutions, in samenwerking met de Universiteit Twente. In de vervolgfase wordt het concept in de praktijk getest in de gemeente Veendam.

Foto: Teeuwissen rioolreiniging.