Gezondheidsraad: waterbergingen kunnen hittegolven bestrijden

Waterbergingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van hittegolven. Dat stelt de Gezondheidsraad in het recent verschenen advies ‘Gezond groen in en om de stad.’

De Gezondheidsraad adviseert om in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen omdat het goed is voor de volksgezondheid. Nieuw zijn cijfers waaruit blijkt dat er een stijgend tekort is aan gelegenheden voor groene recreatie in de stedelijke omgeving. Dat tekort wordt alleen maar groter aangezien de bevolking verder groeit en vergrijst, waardoor meer mensen meer tijd hebben om buiten te verpozen.

Omgevingswet

De Omgevingswet biedt volgens de Gezondheidsraad gemeenten de gelegenheid om deze uitbreiding te verwerken in visies en plannen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige stad.

Waterbergingen

De Gezondheidsraad schrijft in het advies dat groen een bijdrage kan leveren aan waterberging en verkoeling in de stad. Het aanbod van waterbergingen is volgens de Gezondheidsraad sinds 1990 toegenomen, maar over de verhouding tussen vraag en aanbod kunnen de auteurs geen betrouwbare uitspraak doen.

Waterzuivering

De Gezondheidsraad schrijft verder dat de vraag naar waterzuiveringen om schoon drinkwater te produceren sinds 1990 is toegenomen. Het aanbod is echter achtergebleven bij de vraag. Dat kan volgens de Gezondheidsraad leiden tot uitdroging, infectieziekten en schadelijke effecten van chemische stoffen.

Lees hier het advies van de Gezondheidsraad