Gezocht: waterprofessionals met verstand van dijken

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en onderzoeksbureau GfK zijn gestart met het Dijkwerkerspanel. In deze community kunnen alle professionals in Nederland die zich bezighouden met dijkversterkingen, meedenken over de ontwikkeling van het HWBP.

Vraagstukken
Het panel krijgt twee keer per jaar onderwerpen en vraagstukken voorgelegd die belangrijk zijn voor de versterkingen van de primaire dijken in Nederland. Wat gaat goed en wat kan er beter? Wat zouden we kunnen veranderen om de panelleden nog beter te laten functioneren? Hoe blijven we op tempo met de dijkversterkingen?

De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening binnen de alliantie te verbeteren. Ook komen de resultaten terug op de ‘Dijkwerkersdag’ op 23 mei 2017.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website van het Dijkwerkerspanel.