Gezocht: data-enthousiasten voor beter waterbeheer

De organisatoren dagen iedereen uit die interesse heeft in het analyseren en toepassen van data. De case waarmee de deelnemers aan de slag kunnen gaan, is het aan- en afvoergebied van het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. De deelnemende partijen (Rijkswaterstaat, waterschappen, KNMI en CBS) stellen hiervoor hun data open.

Hele kunst
De partners in het programma Slim Watermanagement stellen dat het een hele kunst is om alle watergebruikers tevreden te stellen en het waterbeheer efficiënt uit te voeren, zeker in tijden van droogte of wateroverlast. In de Data Challenge kunnen de deelnemers met hen meedenken over innovatieve en creatieve manieren om data in te zetten voor de optimalisatie van het waterbeheer. Het doel is om water op de plek te krijgen waar dat het meeste oplevert voor de maatschappij. Om het watersysteem slimmer en beter te benutten, maken de waterbeheerders overigens al gebruik van elkaars data en die van kennisinstellingen als het KNMI en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deelnemers aan de Data Challenge 2017 maken kans op 5000 euro en een mogelijke vervolgopdracht. De enige eis die aan de inzendingen wordt gesteld, is dat ze slim gebruik maken van de beschikbare data. De vorm staat vrij: een statistische techniek, een advies, een visualisatie, een app of iets anders – het maakt allemaal kans, het gaat om het resultaat.

Nadere informatie en alle voorwaarden zijn te vinden op de website van Data Challenge. De inschrijving sluit op 19 mei.

Organisatie
De organisatie van de Data Challenge 2017 is in handen van partners in het programma Slim Watermanagement (Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), in samenwerking met CBS, STOWA, KNMI, UvW en Nelen & Schuurmans. Slim Watermanagement is een maatregel in het Deltaplan Zoetwater.