Geweldig Australisch bier dankzij Duitse technologie

De brouwerij maakte al geruime tijd gebruik van de Bello Zon® CDVb chlooridoxide generator voor de desinfectie van reverse osmose (RO) waterstroom, welke gebruikt werd voor CIP applicaties en spoelwater applicaties. In 2014 besloot de brouwerij dat naast deze waterstroom ook de hoofdwaterleiding en de ontgast waterstroom (DAL) behandeld diende te worden met chloordioxide. Door de prettige samenwerking in het verleden werd er wederom voor ProMinent gekozen. De grootse uitdaging in de brouwerij was om drie waterstromen met drie verschillende eisen te behandelen vanuit één centrale Bello Zon® generator.

Bello Zon® CDVc – De alles in één oplossing 

ProMinent Australie leverde de complete turn-key oplossing voor de Castlemain Perkins brouwerij welke volledig geintegreerd werd met het bestaande SCADA systeem door de huisinstallateur waarbij vervolgens de inbedrijfname en testen gedaan werden door ProMinent experts.

Het geleverde systeem bestaat uit een op maat gemaakte Bello Zon® CDVc (240 g/h) chloordioxide generator. Deze werd voorzien van een voorraad module en drie Sigma 2 Control b motor gedreven doseerpompen. De volledige dosering alswel de aansluiting op de drie te behandelen waterstromen werd door ProMinent gerealiseerd

The disinfection system is designed to produce a ClO2 stock solution between 500-1,000 ppm, which is achieved by dosing 9% acid and 7.5% chlorite proportionally to the make-up water flow. This stock solution is then used for the treatment of brewhouse, DAL and RO water flows. The control of the three ClO2 dosing pumps can be increased or decreased via a “dosing ratio“ in the SCADA system.

Het desinfectie systeem is zo ontworpen dat er een 1000 ppm chloordioxide voorraadoplossing wordt geproduceerd vanuit 9% Bello Zon® zuur en 7,5% Bello Zon® chloriet. Vanuit deze voorraadoplossing wordt de RO, DAL en hoofdwaterstroom behandeld. Alle doseringen worden proportioneel op de waterstromen geregeld door het SCADA besturingssysteem. 

Efficiente en betrouwbare desinfectie

De Lion Group vertouwd met zijn meest beroemde bier merken op Bello Zon® chloordioxide voor een betrouwbare waterdesinfectie en niet alleen voor de locatie in Milton maar ook voor SA Brewing en Toohey wordt Bello Zon® chloordioxide ingezet.

Links:

Brochure drank industrie

Bello Zon chlooridoxide generatoren

Naar de Bedrijvenregister vermelding van Prominent Verder BV

(Persbericht ProMinent Verder BV, september 2015)