droogte-gevolgen-pomp-eefde
Foto: Door de extreem lage waterstand op de IJssel hebben de gezamenlijke waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel in samenwerking met RWS besloten om extra pompen te plaatsen bij gemaal Eefde, zodat voldoende water in het Twentekanaal gepompt wordt.

Ondanks enkele buien vorige week, houdt de droogte aan. Eind deze week komt een overtrekkende regenzone, maar zoals het er nu naar uitziet biedt dat weinig soelaas. De waterschappen nemen dan ook aanvullende maatregelen in de vorm van onttrekkingsverboden, dijkinspecties en negatieve zwemadviezen.

Vorige week leek het er nog op dat de buienactiviteit boven de Alpen langer zou aanhouden en dat de Rijn daarvan zou profiteren, maar uiteindelijk bleef veel regen uit. Er viel zelfs niet genoeg om de Rijnafvoer te stabiliseren op het al lage niveau.

Alphons van Winden van waterpeilen.nl meldt op zijn website dat de afvoer van de Rijn bij Lobith opnieuw gedaald is. “De Rijn daalt verder naar 6,75 m +NAP (bij een afvoer van 800 m³/s) en later naar verwachting op 10 augustus zelfs mogelijk naar 6,6 m (750 m³/s). Op 24 juli was het nog 7,1 m +NAP en schommelde de afvoer nog rond de 900 m³/s. Dit is dan nog maar 25 cm boven het niveau van oktober 2018, toen Lobith daalde tot 6,35 m + NAP. Of dat gehaald wordt is nu nog niet te zeggen. De laatste week van juli is er wel wat regen gevallen, maar dat zorgt er hoogstens voor dat de daling wat vertraagt.”

Maas op extreem laag niveau

De Maasafvoer bij Monsin, iets stroomafwaarts van Luik net voor de aftakking van het Albertkanaal, bedroeg in juli 58 m³/s, dat is slechts 45% van de normale hoeveelheid in juli. Dit jaar behoort ook tot de 10 jaren met de laagste waarde. De Rijn profiteert nog van smeltwater uit de Alpen, de Maas daarentegen heeft eerder te maken met de gevolgen van droogte.
De afgelopen week daalde de afvoer bij Maastricht tot ongeveer 30 m³/s, aldus Van Winden. Omdat het de hele week droog blijft, zal daar geen verandering in komen; mogelijk gaat er nog iets van het gemiddelde af.

Het KNMI meldt een actueel neerslagtekort van 220 mm. Ook de vooruitzichten voor de eerste 2 weken van augustus zijn droger dan normaal in beide stroomgebieden.

neerslagtekort-knmi
Foto: KNMI

Defect gemaal De Aanvoerder

Om de dreigende verzilting in West-Nederland tegen te gaan, is op 18 juli gemaal De Aanvoerder op de kruising Amsterdam Rijnkanaal – Leidsche Rijn in werking gesteld. Een paar dagen later bleek echter dat een van de twee vijzels defect was geraakt en het gemaal op halve capaciteit draaide. Vervolgens kwam het team noodpompenexperts van DCC- IenW in actie om vier tijdelijke noodpompen te plaatsen. Op 29 juli is de vijzel gerepareerd en draait De Aanvoerder weer op volle capaciteit.

Lage waterstand IJssel

De waterstand in de IJssel is zo laag geworden dat waterschap Vallei en Veluwe niet meer voldoende water kan aanvoeren in de Noordelijke IJsselvallei.
Het gemaal in Terwolde kan geen water meer aanzuigen. Daarom is er bij Terwolde nu een noodpomp geplaatst, die ervoor zorgt dat het oppervlaktewater in Terwolde beschikbaar is voor de natuur, stabiliteit van oevers en kapitaalintensieve gewassen. Maar de pomp heeft onvoldoende capaciteit om de hele Noordelijke IJsselvallei van water te voorzien. Waterschap Vallei en Veluwe zet daarom de zogenoemde verdringingsreeks in. Vanuit het Waterbesluit wordt dan besloten wie er nog zoet water mag onttrekken. Het waterschap heeft besloten dat met ingang van dinsdag 2 augustus 2022 een onttrekkingsverbod geldt voor het inlaatgebied Terwolde, van categorie 4. Binnen categorie 4 valt de landbouw, scheepvaart, recreatie, niet kwetsbare natuur en industrie.
Dit betekent dat dus onder andere agrariërs voor het beregenen van gras en mais geen water meer mogen gebruiken uit het oppervlaktewater. Het waterschap verkondigde in het werkgebied vanaf half mei al een verbod af op het onttrekken van water uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is.

Andere waterschappen hebben in het gebied van de IJssel besloten om extra pompen te plaatsen bij gemaal Eefde, net iets boven Zutphen. Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel zorgen zo voor voldoende water in het Twentekanaal, wat van daaruit kan worden verdeeld over de gebieden van de drie waterschappen.

Dijkinspecties

Veel waterschappen controleren ook de dijken vanwege de droogte. Zo heeft Waterschap Amstel Gooi en Vecht 12 dijken en in totaal 24 km rondom Vinkeveen en Maarssen geïnspecteerd. Hier liggen veel dijken die uit veen bestaan, en slecht tegen droogte kunnen door de grote hoeveelheid water die ze bevatten. De inspecteurs kijken naar scheuren in de grond en of de dijk van vorm is verandert. Ook controleren ze de begroeiing op de dijk.

Blauwalg

Onder andere Waterschap Aa en Maas meldt op steeds meer plekken blauwalg. Niet alleen in stadswateren en zwemplassen, maar ook in grote rivieren en kanalen wordt steeds vaker blauwalg gezien. Recreanten wordt geadviseerd vooraf te bekijken of het zwemwater veilig via www.zwemwater.nl.

Lees ook:
Overal maatregelen tegen de droogte