Door achterstanden bij Rijkswaterstaat belanden gevaarlijke stoffen, zoals benzeen, lood of vinylchloride, nog steeds in onze rivieren. Veel bedrijven lozen deze stoffen op basis van verouderde vergunningen, terwijl ze al sinds 2016 op een zwarte lijst staan. Dat blijkt uit onderzoek van Het Schone Oosten, de onderzoeksredactie van de Stentor, de Gelderlander en Tubantia.

Volgens aangescherpte regels uit 2016 zouden deze stoffen alleen onder aangescherpte voorwaarden mogen worden geloosd. Oude vergunningen zijn echter nog niet aangepast aan die strengere regels, omdat Rijkswaterstaat daar minder prioriteit aan heeft gegeven. In het artikel van de onderzoeksredactie staat dat Rijkswaterstaat toegeeft dat als alle lozingsvergunningen worden geactualiseerd, er minder van dit soort gevaarlijke stoffen in het water terecht zouden komen.

Kraan dichtdraaien

Het kabinetsbeleid is er juist op gericht om zeer zorgwekkende stoffen uit het milieu te weren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat voor deze stoffen de kraan zoveel mogelijk moet worden dichtgedraaid. Nu blijkt dat voor bedrijven met oudere vergunningen de aangescherpte regels dus nog niet gelden. Deze bedrijven hoeven ook niet, net als bedrijven met recent afgegeven vergunningen, verplicht op zoek naar het gebruik van alternatieve stoffen die minder schadelijk zijn.

Opgave

De branchevereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven Vewin vindt dat Rijkswaterstaat de lozingsvergunningen opnieuw moet beoordelen. De lozingen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het oppervlaktewater waar drinkwater uit wordt gewonnen. Uit een vorig jaar opgesteld adviesrapport blijkt dat het actualiseren van de vergunningen een enorme opgave zal zijn. Het aanpassen van al deze lozingsvergunningen zou, volgens het rapport dat in bezit is van Het Schone Oosten en niet is gedeeld met de Tweede Kamer, jarenlang duren en miljoenen euro’s kosten.

Proefproject

Rijkswaterstaat start in mei 2018 met een proefproject ‘Bezien Vergunningen’. Hierbij toetst RWS of de lozingsvergunningen van 70 bedrijven nog voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Doel van die proef was om uiteindelijk alle vergunningen van RWS voor 800 bedrijven in Nederland te controleren en tot een generieke aanpak te komen. Een doelstelling die dus tot op heden niet is gehaald.