Getijdencentrale Oosterschelde in gebruik genomen

“Deze installatie is een enorme stap in de ontwikkeling van getijdenenergie” zegt Hans van Breugel, CEO van Tocardo, producent van de getijdeninstallatie. “Onze getijdentechnologie heeft de potentie uit te groeien tot een groot Nederlands exportproduct. De exportverwachting van getijdenenergie is meer dan 200 Gigawatt. Met deze turbines in de Oosterscheldekering kunnen wij de wereld laten zien wat de kracht is van getijden-energie: een schone en betrouwbare energiebron die in 10 tot 20% van de wereldbehoefte aan elektriciteit kan voorzien.”

Bescheiden bijdrage
Voor het zover is, moet er nog wel veel gebeuren. De nu in gebruik genomen centrale mag dan volgens de bouwers het grootste project voor getijdenstroom in Nederland zijn en de grootste getijdeninstallatie in de wereld, de bijdrage aan de groene stroomvoorziening is nog uiterst bescheiden. De nu in werking genomen vijf turbines die tussen twee pijlers zijn geplaatst, hebben een vermogen van is 1,24 megawatt, vergelijkbaar met de kracht van één windmolen en goed voor circa duizend huishoudens. De eerder dit jaar door Tocardo geplaatste drie turbines in de Afsluitdijk leveren slechts 300kW.

Opschalen
Daarbij is de technologie erg duur. Joop Roodenburg, voorzitter van de raad van bestuur van Huisman, zegt zich voor de toekomst te richten op het opschalen van de installaties. “Dit vereist echter een grote investering, een realistisch tarief voor getijdenenergie en een vleugje idealisme. Dan kunnen we een belangrijke exportindustrie bouwen. Huisman is bereid geweest risico te nemen, het project financieel te steunen, omdat het bedrijf gelooft in de toekomst van getijdenenergie en de grote exportkansen”. Naast de financiële sponsoring van het project, heeft Huisman zorg gedragen voor het ontwerp en de bouw van de ophangconstructie van de turbines.
De getijdencentrale, die alles bij elkaar zo’n elf miljoen euro heeft gekost, drijft daarnaast voor een groot deel op subsidie: uit Europa, het rijk en de provincie. Of de exportambities van Tocardo en Huisman slagen, zal dan ook grotendeels afhangen van hun vermogen de energieopwekking goedkoper te krijgen.

Slikken en schorren
Ook leven er nog zorgen over de mogelijke nadelige gevolgen van de centrale voor de invloed op de omgeving.  Zo sprak waterbouwkundig ingenieur Tjerk Zitman van de TU Delft vorige maand in NRC zijn zorg uit voor de gevolgen op het natuurlijk evenwicht in het kwetsbare gebied. Hij verwacht onder andere dat door de veranderende waterstroom slikken en schorren worden aangetast.
Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en het Nationaal Park Oosterschelde gaan komende tijd monitoren of er geen nadelige gevolgen zijn voor de veiligheid en het dierenwelzijn.

Samson
Dat Diederik Samson, gestoken in een oranje werkpak en witte helm, de centrale woensdag opende en niet minister Schultz zal deels te maken hebben met het feit dat Schultz eerder afstand deed van haar bevoegdheden rondom dit project. Haar echtgenoot is als investeerder en juridisch adviseur betrokken bij Tocardo.