Geslaagde vetbestrijding zonder nadelige effecten voor rioolwaterzuivering

vetbestrijding

Geslaagde vetbestrijding zonder nadelige effecten voor rioolwaterzuivering  – In Nederland spoelen huishoudens, bedrijven en horeca nog veel vet door het riool. Hierdoor raken riolen verstopt, lopen rioolgemalen vast en wordt het zuiveringsproces verstoord. Het bestrijden van vetophopingen in pompputten, afvoeren en riolen vormt dan ook een serieus onderdeel in de bedrijfsvoering van gemeenten en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Samen met TKI Watertechnologie en een aantal partners is Macero in augustus 2017 een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van microbiële afbraak van vetten in het rioleringsstelsel. Middels literatuur-, lab- en pilotonderzoek is onderzocht wat de effecten zijn van de Groene Vetvreter – ofwel Microcat®-BioPoP – op het functioneren van de RWZI. Dit driejarig onderzoek heeft aangetoond dat toepassing van het microbiële product geen nadelige effecten heeft op de samenstelling van afvalwater en dat de ontvangende RWZI goed kan blijven functioneren. De resultaten van dit onderzoek worden hier op hoofdlijnen met u gedeeld.

Zo werkt de Groene Vetvreter
Uiteraard hebben preventieve maatregelen om vetlozing op het riool tegen te gaan de voorkeur. Als desondanks te veel vet in het riool komt, is een curatieve aanpak nodig. Een voorbeeld hiervan is de Groene Vetvreter van Macero, die op de markt is gebracht om de strijd aan te gaan met vetophopingen in pompputten, afvoeren en riolen. Het product heeft een vaste, cilindrische vorm die langzaam in water oplost. De microben en enzymen die erin zitten, komen vrij en breken het vet op biologische wijze af tot water en CO2. In Nederland wordt het product verspreid over het hele land ingezet om vetophoping in (riool)netwerksystemen van gemeente en industrie te voorkomen. Bij gemeente Zoetermeer leidt dit bijvoorbeeld tot minder overlastmeldingen en lagere reinigingskosten.

Onderzoek toont aan: geen nadelige effecten op de RWZI
Om aan te tonen of de Groene Vetvreter de bedrijfsvoering van de RWZI eventueel nadelig kan beïnvloeden, is onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van het rioolwater (bekerglasexperimenten) en de zuiveringsefficiëntie (experimenten met bioreactoren) bij toepassing van het product. Daarnaast is met vergistingstesten gemeten wat het mogelijke effect is op de biogasproductie. Of door toepassing van het product eventueel ongewenste organische verbindingen vrijkomen, is nagegaan door een non-target screening en suspect-target screening. Al deze vormen van onderzoek wijzen uit dat als gevolg van het microbiële product de samenstelling van het rioolwater weliswaar wijzigt, maar dat er geen negatieve effecten zijn op de biologische processen in de RWZI, ook niet als het gaat om de biogasproductie. Het vrijkomen van additionele organische microverontreinigingen is niet aangetoond. Kortom, de toepassing van deze duurzame en groene manier van rioolonderhoud is een uitstekend alternatief.

Partners van het onderzoek
Onder de vlag van het Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI Watertechnologie) is vanuit het ministerie van Economische Zaken dit onderzoek uitgevoerd. De overige partners in dit project waren Macero, QM Environmental Services, Gemeente Oss, Gemeente Zoetermeer, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en KWR.

Het volledige rapport ontvangen?
Dat kan! Laat uw gegevens achter via deze link en het wetenschappelijke onderzoeksrapport wordt met plezier naar u toegestuurd: http://eepurl.com/gUwOOP.

Geslaagde vetbestrijding zonder nadelige effecten voor rioolwaterzuivering – Meer nieuws uit de watersector lezen?