Geslaagde generale repetitie met zelfsluitende waterkering in Spakenburg

De flexibele waterkering in Spakenburg moet het achterland tot aan Amersfoort tegen hoogwater beschermen. “Hij is er als hij nodig is en hij is er niet als hij niet nodig is. Het heeft lang geduurd voordat deze vondst goed genoeg getest en uitontwikkeld was, maar het is zeker zo dat we hem in meer oude binnensteden kunnen toepassen”, legt dijkgraaf Tanja Klip-Martin van het waterschap Vallei en Veluwe uit aan de NOS.

Innovatieve aanbesteding
De waterkering is met 6,6 miljoen euro zeker niet de goedkoopste oplossing, maar er werd gekozen voor de drijvende kering om het historische stadsgezicht van Spakenburg niet te verpesten. Volgens Klip-Martin is de flexibele kering het resultaat van een innovatieve aanbesteding. “We stelden een vraag aan de markt waar normaliter een opdracht neergelegd wordt”, aldus Klip-Martin. Bouwcombinatie Van Heteren – Jansen Venneboer ontwierp de waterkering en won de aanbesteding. Zij maakten hiervoor gebruik van een Nederlandse vinding van Kampenaar Johann van den Noort, die in 1995 – tijdens het hoge water op de grote rivieren –  een opdrijvende waterkering bedacht.

Unieke toepassing
Leverancier van de techniek is het Belgische bedrijf Aggéres. Het is overigens niet voor het eerst dat Aggéres een flexibele kering installeerde, maar nergens waren die keringen zo lang en zo sterk als in Spakenburg. Ze waren namelijk nog niet eerder onderdeel van een primaire waterkering. De flexibele kering in Spakenburg moet een waterstand aankunnen die optreedt bij een noordwesterstorm van windkracht 11. Voordat de kering in Spakenburg als primaire waterkering kon worden gebruikt, is daarom uitgebreid getest of hij aan de hoge normen voldoet.

Blokkades
Het voordeel van de kering is dat hij zichzelf kan opstuwen en niet afhankelijk is van elektriciteit. Het enige wat er bij de kering mis kan gaan is dat de watertoevoer verstopt raakt, maar in geval van nood is de betonnen bak eventueel ook met een pomp te vullen. Waterschap Vallei en Veluwe gaat de kering elk jaar testen, zodat alle waterinlaten vrij zijn van eventuele blokkades.

Waterschappers bedienen kering
De kering kan volledig autonoom omhoog komen, maar in de praktijk zullen medewerkers van het waterschap bij hoogwater eerst controleren of de kering vrij ligt en dan zullen zij de waterinlaten open draaien. Dit om te voorkomen dat er iets op de kering staat of ligt dat het stijgen belemmert.