De milieuramp veroorzaakt vissterfte over een lengte van tien kilometer. (foto: Twitter).

De Geul in Limburg is ernstig vervuild doordat er twee weken geleden in het Belgische Plombières een mestsilo scheurde en ruim 40 kuub mest de rivier in stroomde. “We zijn tot de verschrikkelijke conclusie gekomen dat er nog maar 5 procent van de vissen in het water zit. Eigenlijk is de beek bijna dood”, zegt Josette van Wersch van het waterschap tegen 1Limburg.

Over een lengte van tien kilometer zijn nu dode vissen geruimd. Het wordt afgeraden om vee uit de Geul te laten drinken of om huisdieren erin te laten zwemmen. Het waterschap laat via zijbeken schoon water aanvoeren, zodat de mest verdund wordt. Het is volgens het waterschap vooral dramatisch voor de visverenigingen. Zij hebben de afgelopen jaren beekforel en vlagzalm uitgezet in de Geul, maar al deze vissen zijn nu dood.

Aangifte
De hengelsportverenigingen van Mechelen en Epen hebben aangifte gedaan bij de politie in België. Samen met de Visstandbeheerscommissie en Waterschap Limburg werkten de vissportverenigingen de afgelopen tien jaar gewerkt aan een uitzetprogramma van beekforel en vlagzalm in de Geul. Door deze lozing zijn alle inspanningen teniet gedaan. Gezien de ernst van de situatie is inmiddels ook Sportvisserij Nederland ingeschakeld voor juridische bijstand, aangezien het hier gaat om een milieudelict.

Politiek
De mestgolf is voor de lokale partij Fractie Franssen van de gemeenteraad Gulpen-Wittem ook reden om raadsvragen te stellen. De partij vindt dat de vervuiling in eerste instantie zwaar is onderschat en wil dat de gemeente in actie komt.