Gerard Smits secretaris-directeur Het Waterschapshuis

Gerard Smits secretaris-directeur Het Waterschapshuis 

Gerard Smits is in een extra vergadering van het algemeen bestuur benoemd tot secretaris-directeur van Het Waterschapshuis. Smits start zijn werkzaamheden per 1 januari 2015 en volgt Evelien van der Kuil op die vanaf 1 oktober actief was als interim secretaris-directeur. Smits heeft de afgelopen jaren in diverse (directie-)functies gewerkt bij grote ICT-bedrijven  en heeft leiding gegeven aan veranderingsprocessen. Evelien van der Kuil was vanaf 1 oktober actief als interim secretaris-directeur van Het Waterschapshuis. Zij verving de per 30 september op eigen verzoek teruggetreden secretaris-directeur Joris van Enst. Het Waterschapshuis ondersteunt de ICT voor de 22 waterschappen. Het bevordert de samenwerking op ICT-gebied tussen de waterschappen en andere overheden en ondersteunt de waterschappen bij het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Doel is ook kostenbesparing op de ICT-uitgaven.