Inwoners van Son en Breugel konden al 300 euro subsidie krijgen voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en krijgen nu ook nog een belastingvoordeel van 50 euro per jaar (foto: Jonkers Hoveniers/jonkershoveniers.nl).

Als eerste gemeente in Nederland stelt het Brabantse Son en Breugel een tariefdifferentiatie in voor de rioolheffing. Het afkoppelen van hemelwater wordt voortaan beloond, want de gemeenteraad ging op 7 februari unaniem akkoord met een korting op de rioolheffing van 50 euro per jaar – vooralsnog voor de komende tien jaar – indien een woning of bedrijf is afgekoppeld.

Het door de raad aangenomen voorstel van het gemeentebestuur komt neer op een in Nederland unieke herziening van de rioolbelasting. In feite wordt de rioolheffing in tweeën geknipt. Voor de afvoer van afvalwater blijft de normale rioolheffing gelden, maar voor ‘schoon’ regenwater betalen alleen nog de burgers en bedrijven die de hemelwaterafvoer via het riool laten lopen. Woning- en bedrijfseigenaren eigenaren die hun regenpijp hebben afgekoppeld, hoeven het vaste tarief van 50 euro dus niet te betalen.

Discussie in de raad: beloning of straf?
Voordat de raad unaniem akkoord ging, werd er nog flink gediscussieerd. Tom van den Nieuwenhuizen (PvdA/GroenLinks), de wethouder die het voorstel indiende, ziet de 50 euro als een korting voor iedereen die is afgekoppeld, maar de partijen Dorpsvisie en CDA noemden het vooral een straf voor iedereen die dat niet is. Volgens die partijen is het niet voor iedereen even makkelijk om af te koppelen. De bewoners van een wijk die al geheel is afgekoppeld, krijgen in de ogen van Dorpsvisie en CDA het bedrag van 50 euro ‘in de schoot geworpen’. Bovendien werd in Son en Breugel in 2017 al een subsidieregeling van kracht waarmee huiseigenaren 300 euro kregen voor het afkoppelen van het hemelwater. Daar hebben tot nu toe slechts 18 huiseigenaren gebruik van gemaakt. De twee fracties vroegen zich daarom hardop af of voor 50 euro korting op de rioolheffing mensen wél bereid zijn om af te koppelen.

‘Het is wél eerlijk’
De wethouder heeft al deze vragen kennelijk naar tevredenheid beantwoord. Daarbij werd hij bijgestaan door een van zijn partijgenoten in de raad. Die ontkrachtte de gedachte dat de bewoners van wijken met een gescheiden riolering worden bevoordeeld. “Het is wél eerlijk”, stelde Joris van Dam (PvdA/GroenLinks). “Want in die wijken heeft men tot nu toe het volle pond betaald, terwijl er veel minder water naar de waterzuivering wordt afgevoerd.”