Gemeenten en waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel

Overstorten voorkomen
Door bij riooloverstorten incidenteel extra zuurstof in het water te blazen, verbetert de waterkwaliteit en daarmee het leefklimaat van planten en dieren. Bij Real Time Control wordt continu gemeten hoeveel afvalwater en regenwater in het rioolstelsel aanwezig is. Wanneer tijdens grote regenbuien de riolering overvol raakt, kan met online-sturing het rioolwater optimaler verdeeld worden. Overstorten kunnen worden voorkomen. De totale capaciteit van het rioolstelsel wordt op deze manier beter benut.
Zuurstof in het water 
De afgelopen jaren is volgens de betrokken partijen al flink in de Dommel geïnvesteerd. Zo is de bodem van de Dommel in Eindhoven gebaggerd (cadmium en zink afgegraven). Daarnaast is de beek onder andere met vele meanders natuurlijker geworden. Nu pakken de partijen ook het probleem van de riooloverstorten aan.
Riool overvol
Een paar keer per jaar – bij grote regenbuien – kan het riool overvol raken, waarna het vuile rioolwater rechtstreeks in de Dommel terechtkomt. Datzelfde gebeurt bij de rioolwaterzuivering. Dat heeft  direct gevolg voor het zuurstofgehalte in het water en is slecht voor waterdieren en planten. Ook kan het water stinken naar rioollucht. Door op dat moment extra zuurstof in het water toe te voegen, wordt de verslechtering van de waterkwaliteit voorkomen. 
Uitspoeling meststoffen
Er zijn in totaal zo’n 200 riooloverstorten bij de 10 gemeenten en een bij de Eindhovense rioolwaterzuivering van het waterschap.De waterkwaliteit van de Dommel wordt ook beïnvloedt door uitspoeling van meststoffen uit landbouwgronden en de matige kwaliteit van het water dat vanuit België binnenstroomt. De maatregelen hiervoor vallen niet onder de uitvoeringsovereenkomst.  
Schaalgrootte
In de uitvoeringsovereenkomst staan maatregelen die vóór 2017 worden uitgevoerd. De  totale investering bedraagt ruim 6 miljoen euro, die verdeeld is over de tien gemeenten en Waterschap De Dommel. De deelnemende gemeenten zijn: Eindhoven, Bergeijk, Valkenswaard, Eersel, Waalre, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Er liggen al plannen klaar voor de periode na 2017. De totale investering is vele malen lager dan wanneer iedere partij zelf maatregelen zou hebben genomen.Noviteit in deze samenwerking is de schaalgrootte en het feit dat gemeenten samen met het waterschap investeren in maatregelen buiten hun gemeentegrenzen, voor het gezamenlijk belang bij schoon water.