Gemeenten en waterschap lanceren website Twents Waternet

Door de koppeling aan social media kan iedereen eenvoudig kennis delen, zodat slimme werkwijzen en oplossingen voor riolering en afvalwaterzuivering onder de aandacht komen. 

Samenwerkingsverband
Het Twents Waternet bestaat als samenwerkingsverband al langer. De nu gelanceerde site is aanvullend op de landelijke website Samenwerkenaanwater. “We hebben ervoor gekozen om voor onze regio een eigen website in te richten, omdat de informatie uit Twente op de landelijke site al snel wat ondergesneeuwd kan raken”, aldus woordvoerder Yvonne Haaxman.
De website bevat actuele informatie over de ontwikkelingen en maatregelen om de kosten van riolering en zuivering van afvalwater beheersbaar te houden. 

De doelstellingen in het akkoord Waterwinst TAAK 2.0, waarbij de Twentse bestuurders er naar streven riolering en afvalzuivering te beheren als één systeem, zijn richtinggevend voor het samenwerkingsverband Twents Waternet. De partners streven naar een kostenbesparing van ruim 14 miljoen in 2020. Zij zoeken daarbij naar winstkansen in de vorm van samenwerkingsmogelijkheden en maatregelen. Daarnaast streeft Twents Waternet naar een betere kwaliteit van het afvalwatersysteem en beperking van de kwetsbaarheid. Slimmer samenwerken, efficiëntere werkprocessen en innovatieve oplossingen moeten leiden tot een doelmatig afvalwaterbeheer.  

Fuzzy
Op de nieuwe site is al een voorbeeld te vinden van een succesvol project; het project Fuzzy Afvalwaterketen van de gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen.