Gemeente Deventer past riolen aan tegen wateroverlast

Dat staat in het Gemeenlijk Rioleringsplan 2015-2020 dat nu, samen met het daaraan gekoppelde investeringsprogramma, voor de raad ligt. Hevige regenval komt steeds vaker voor. Dat zorgt voor wateroverlast, onder meer bij de spoorviaducten Veenweg, Brinkgreverweg en Stationsstraat. Deze onderdoorgangen staan regelmatig onder water. Twee maanden geleden sprak de plaatselijke VVD al haar zorg uit over deze kwestie. 


Infiltratieriolen
Om de problemen tegen te gaan, legt de gemeente zogenoemde infiltratieriolen aan, die afvoeren op het oppervlaktewater. Ook wordt gekeken of hemelwater kan worden losgekoppeld van de riolering, om belasting te verminderen. Zeker bij nieuwbouwprojecten en groot onderhoud is dit een betaalbare optie. 
Regionale samenwerking
De gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle en het waterschap Groot Salland trekken op het gebied van riolering samen op binnen RIVUS. Zo wordt de stijging van de kosten met minimaal 10% verminderd. 

Rioolheffing
De rioolheffing – het bedrag dat de bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering betaalt – gaat in 2015 overigens licht naar beneden. Deze heffing bedraagt in 2014 € 179,40 en in 2015 daalt deze licht naar € 175,92. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel. 
De kwaliteit van de riolering is overigens goed op orde. Naar verwachting blijven de vervangingsinvesteringen in de komende jaren beperkt.