In de Sluisbuurt op Zeeburgereiland komen 5.500 nieuwe woningen (gemeente Amsterdam)

De gemeente Amsterdam neemt maatregelen om de extra bodemdaling in de Sluisbuurt op te vangen. De gemeente ontdekte in 2022 dat de bodem hier in 30 jaar niet de gebruikelijke 20 centimeter, maar 50 tot 80 centimeter daalt. Dit heeft gevolgen voor de straten en pleinen en kabels en leidingen. Huizen en gebouwen blijven volgens de gemeente op hun plek, want ze staan op palen die diep in de grond zitten.

De Sluisbuurt ligt op de westelijke punt van Zeeburgereiland, direct tegenover de Oranje Sluizen en het Binnen-IJ. Het nu nog lege gebied grenst verder aan de Zuiderzeeweg, de Schellingwouderbrug en de IJburglaan richting de Piet Heintunnel. Hier komen 5.500 woningen in een mix van lage en hoge gebouwen. De extra daling in de Sluisbuurt wordt veroorzaakt doordat de diepere bodem onder andere uit een laag baggerslib bestaat. Dit baggerslib daalt meer dan verwacht.

Schade voorkomen

Om schade en andere gevolgen in de toekomst te voorkomen, pakt de gemeente de bodemdaling nu aan. De aanpak bestaat uit een combinatie van maatregelen en technieken. Zo komen er zandhopen van 1,5 meter die water uit de grond persen en legt de gemeente lange dunne buizen aan om versneld water te verwijderen. Daarnaast verhoogt de gemeente de ondergrond met licht zand.

Gevolgen andere buurten

Toen de gemeente erachter kwam dat in de Sluisbuurt extra bodemdaling is, deed het ook onderzoek in de Sportheldenbuurt. Hieruit werd duidelijk dat de bodem hier niet extra daalt. Op de Bedrijvenstrook gebeurt dit wel. Daar nam de gemeente al maatregelen. Voor de Baaibuurten maakt de gemeente nog plannen. Daarvoor neemt Amsterdam straks de inzichten en ervaringen uit de Sluisbuurt mee.