Gemaal Zeeburg redt Amsterdam City Swim

Het overtollige water in de Amsterdamse grachten werd tijdelijk met grote kracht de stad uitgepompt naar het IJmeer, hierdoor stroomde water uit de polders buiten Amsterdam de stad in. Dit is een situatie die slechts incidenteel voorkomt.
Door het wegpompen van het water was er meer stroming dan gewoonlijk. En door de heftige regenval vrijdag konden de riolen het water tijdelijk niet verwerken. Er is daardoor op vrijdagmiddag rioolwater in de grachten terecht gekomen.

Rioolwater wegpompen
Door gemaal Zeeburg, op volle kracht sinds zaterdagnacht te laten draaien, poogde Waternet het rioolwater in de waterwegen ten oosten van de Amstel weg te pompen. Het is vrij uniek dat water van buiten Amsterdam in zo’n korte tijd en in deze hoeveelheden Amsterdam ingepompt wordt. Deze mix van water doet zich zelden voor en van deze mix zijn geen zwemwatermetingen beschikbaar. Waternet doet onderzoek naar de stroming en herkomst van het water in de Keizersgracht, dat ten westen van de Amstel ligt.

Doorspoelen
Dat het Gemaal Zeeburg werd gebruikt voor het doorspoelen van de grachten is bijzonder. In het verleden zorgde het gemaal er op reguliere basis voor dat het water uit het IJsselmeer via de sluizen de stad in werd gepompt om de grachten door te spoelen. Sinds de woonboten in Amsterdam op het riool zijn aangesloten, de zuivering verbeterd en verhuisd is en het lozen van afval in water strenger wordt gecontroleerd, was spoelen van het grachtenwater door het Gemaal Zeeburg niet meer nodig. In 2011 werd daarmee gestopt. Dankzij de weer in werkingstelling van Gemaal Zeeburg kon zowel de Amsterdam City Swim voor Kids als de Amsterdam City Swim gewoon door gaan.

Onderkoeld
Meer last dan van vervuild water hadden de zwemmers van de lage watertemperatuur, rond de 16,5 graden. De route werd om die reden wat ingekort. Twintig zwemmers werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis afgevoerd. Ruim 2000 deelnemers volbrachten de tocht. 
Onder de deelnemers waren overigens ook 21 medewerkers van Waternet met vijf kinderen en vijf bestuurders van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het evenement bracht 1,9 miljoen euro op voor ALS. 

GGD
De GGD Amsterdam start een onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van zwemmen in de Amsterdamse grachten. In een brief aan de deelnemers schrijft de GGD dat de kwaliteit van het water de laatste jaren sterk is verbeterd en dat de kans op het oplopen van infectieziekten daardoor “waarschijnlijk niet groot” is. De GGD wil desalniettemin onderzoeken of er deelnemers zijn die gezondheidsklachten hebben na het zwemmen door de Amsterdamse grachten. Deelnemers worden gevraagd een enquête in te vullen en deze ook door twee of drie mensen in de eigen omgeving te laten invullen die niet hebben deelgenomen aan de City Swim.