Gelders waterprogramma toekomstgericht door samenwerking andere thema’s

De provincie Gelderland gaat aan de slag met het Regionaal Waterprogramma 2021-2027, de Provinciale Staten hebben het onlangs vastgesteld. De Statenleden constateerden dat water verbonden is met veel provinciale opgaven. Het Regionaal Waterprogramma maakt de samenhang inzichtelijk en zorgt er voor dat water goed meedoet in de afweging van provinciale plannen.

Water stuurt. Dat is de ondertitel van dit programma. Daarmee wordt verwoord hoe belangrijk water is. Maatschappelijke ontwikkelingen worden steeds meer integraal aangepakt. De Waterwet vraagt om een Regionaal Waterprogramma. Daarin wordt verwoord hoe we met Gelders water omgaan, en invulling geven aan de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn water, Richtlijn Overstromingsrisico’s en Zwemwaterrichtlijn). Het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 is ook al toegeschreven naar de naderende Omgevingswet (naar verwachting juli 2022). Deze bundeling van leefomgevingswetten heeft consequenties. We beschrijven de uitwerking van het waterprogramma vanaf nu per thema, gekoppeld aan een gebied.

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Nu er steeds meer integraal gewerkt wordt, neemt water daarin een bijzondere positie in. Water moet gekoesterd worden, het is immers de basis voor een gezond leven. Het fungeert dus als een soort spiegel. Als we goed voor het water zorgen, zorgen we voor een goed Gelderland. Met dit Regionaal Waterprogramma willen we dat gaan waarmaken.”

De Gelderse Statenleden hebben hun steun uitgesproken voor Regionaal Waterprogramma. Daarnaast hebben ze verzocht om samen met Vitens inwoners te motiveren meer aan waterbesparing te gaan doen. Ook vragen de Staten tot een beter inzicht te komen hoeveel water uit de grond wordt onttrokken. Tenslotte verzoeken de Staten kritischer te zijn op het volume water dat grote industriële bedrijven uit de grond halen.