Geen zoet water op Tholen en Sint-Philipsland door blauwalg Volkerak-Zoommeer

Gezien het belang voor de agrarische sector controleert het waterschap dagelijks of de inlaten gedeeltelijk of geheel open kunnen, afhankelijk van de ontwikkeling van de blauwalg. De zoet water toevoer naar de Reigersbergsche polder bij Rilland blijft vooralsnog gewoon open.
Blauwalg
In langdurige droge en warme perioden kan het aantal bacteriën in oppervlaktewater sterk toenemen. Als het water eruit ziet als groene soep, er blauw schuim te zien is, er zich een drijflaag heeft gevormd en het bovendien erg stinkt, is de kans groot dat het om blauwalg gaat. Blauwalg is een bacterie de giftige stoffen kan produceren voor mens en dier. Bij contact met water dat blauwalgen bevat wordt geadviseerd om normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen.