Zo werkt de ACSG. Klik Bekijk de infograpic voor de hele infographic.

Hoewel 2022 een zeer droog jaar was, is het aantal meldingen van schade door onttrekking van grondwater gelijk gebleven.  Dit staat in het jaarverslag van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) over het afgelopen jaar.

 De ACSG schrijft in het jaarverslag dat diverse schades waarbij geen duidelijk verband kan worden gelegd met grondwateronttrekkingen waarschijnlijk door de droogte als gevolg van klimaatverandering zijn veroorzaakt. Deze schade wordt echter niet vergoed door provincies. Volgens de ACSG is het steeds lastiger om het onderscheid tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade als gevolg van grondwateronttrekking vast te stellen.

Achterstanden in onderzoek worden ingelopen
In 2022 zijn er 9 nieuwe verzoeken om een schadeadvies ontvangen. 17 verzoeken die al voor 2022 werden ingediend zijn afgehandeld. In totaal heeft de ACSG op 31 december 2022 33 verzoeken om onderzoek in behandeling. Hieruit kan worden opgemaakt dat de achterstanden worden ingelopen.

Onderzoek
Ook onderzoekt de ACSG intern en extern naar mogelijkheden om schadeafhandelingen nog efficiënter af te handelen. Een voorbeeld van deze onderzoeken is de Waterwijzer Landbouw. Dit is een instrument voor het bepalen van schade bij landbouwgewassen door te veel water, te weinig water of te zout water.

Over AdviesCommissie Schade Grondwater
Onttrekking van grondwater kan leiden tot schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen, bomen of gebouwen. De schade kan verhaald worden op de veroorzaker, bijvoorbeeld een waterwinbedrijf. De provincie is, als er sprake is van een vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie, volgens de Waterwet verplicht op verzoek van de gedupeerde een onderzoek te doen naar het verband tussen de schade en de onttrekking. Om vast te stellen of de schade wordt veroorzaakt door de onttrekking of infiltratie en wat omvang van de schade is, schakelen provincies de onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater in. Bij dit onderzoek hoort ook een advies over de hoogte van een eventuele schadevergoeding. Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de provincies.