Geen pyrazol-vervuiling meer in Maaswater

Dinsdag bleek dat de waterzuivering op het Chemelotterrein vier weken defect is geweest. Daardoor zijn pyrazolen, licht toxische chemicaliën, in het Maaswater terechtgekomen. Die waren afkomstig van de zogeheten acrylonitril-fabriek op Chemelot. WML moest door de lozingen besluiten de inname van Maaswater ten behoeve van de drinkwaterproductie te stoppen. Het Limburgs drinkwater wordt sinds deze week volledig geproduceerd op basis van grondwater.
Watermonsters
WML houdt nog zeker tot medio volgende week vast aan de genomen maatregelen. “Er worden de komende dagen nog monsters genomen en daar wachten we de uitslag van af. We willen zeker weten dat de situatie stabiel is en ons niet weer laten verrassen”, stelt een woordvoerder.
‘Incidenteel contact’
In een gezamenlijk communiqué laten het waterschap Roer en Overmaas, Rijkswaterstaat, Chemelot en WML weten dat ze er vertrouwen in hebben medio volgende week met zekerheid te kunnen stellen dat de problemen zijn opgelost. Daarnaast melden ze dat op basis van een analyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat incidenteel contact met het Maaswater niet gevaarlijk is.