Baggerschip voor de kust van De Banjaard (Onrustpolder) bij de vorige suppletie in 2018, met pijpleiding naar het strand (foto: Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat is deze week begonnen met het aanbrengen van zandsuppleties op de stranden bij Breezand (Walcheren) en De Banjaard (Noord-Beveland). Het gaat om al eerder gepland onderhoud. Na de hevige februaristormen leek het erop dat er mogelijk extra zandsuppleties nodig zouden zijn, maar volgens het Zeeuwse waterschap Scheldestromen is de basiskustlijn nog steeds op orde.

Op maandag 25 april startten de werkzaamheden bij Breezand en op 16 mei wordt begonnen met het onderhoud bij De Banjaard. Deze strandsuppleties zijn naar verwachting begin juni klaar. “Door extra zand aan te brengen, houden we de kustlijn op zijn plaats”, zegt Rijkswaterstaat. “Daardoor is het achterland weer beschermd tegen de zee.” Het gaat om regulier onderhoud, volgens de meerjarenplanning van het Programma Kustlijnzorg, suppletieprogramma 2020-2023.

Storm Corrie

Begin februari, nadat storm Corrie in Zeeland had huisgehouden, hield waterschap Scheldestromen er rekening mee dat er extra zand nodig zou zijn om de basiskustlijn te herstellen. Volgens dijkgraaf Toine Poppelaars was de schade namelijk erger dan verwacht. Hij kondigde aan in overleg te gaan met Rijkswaterstaat over de zandsuppleties aan de Zeeuwse kust. De suppleties bij Breezand en De Banjaard zaten toen al in de planning en andere Zeeuwse projecten uit het suppletieprogramma 2020-2023 (Westkapelse Zeedijk, Oostgat, Dishoek-Vlissingen en Nieuwvliet-Groede) waren aanbesteed, maar nog niet gegund. Scheldestromen achtte de kans groot dat die projecten na storm Corrie versneld moesten worden.

Toeristische doelen

Enkele maanden later blijkt dat echter niet nodig te zijn: “De stormen van afgelopen winter hebben geen extra zandsuppleties nodig gemaakt”, zegt een woordvoerder van het waterschap. “De basiskustlijn is nog steeds op orde. Wel worden de reguliere zandsuppleties door Rijkswaterstaat op sommige plaatsen aangevuld met suppleties voor toeristische doelen, om de stranden te verbeteren. Dit gebeurt op verzoek van een aantal Zeeuwse gemeenten.”

Schaar van Onrust

In Zeeland vormen volgens Rijkswaterstaat het strand en de duinen de belangrijkste bescherming tegen de zee: “Door de wind, golven en stroming verdwijnt er op deze kustlocaties veel zand; vooral via de geul die hier vlak voor de kust ligt, de ‘Schaar van Onrust’. Door regelmatig nieuw zand aan te brengen op het strand houden we de kustlijn hier op zijn plaats. Bij Breezand brengen we 500.000 m3 zand aan rond strandopgang de Zandput. Op het strand voor De Banjaard (Onrustpolder) wordt het strand tussen de Veersegat Dam en de Oosterscheldekering opgehoogd met 370.000 m3 zand. Hier hebben we in 2018 ook al eens een strandsuppletie uitgevoerd.”

Baggerschip, bulldozers en de wind

Aannemer Boskalis heeft in aanloop naar de start van de werkzaamheden het materieel naar het strand bij Breezand gebracht, zoals pijpleidingen en bulldozers. Het zand voor het strand wordt op ruim 10 km uit de kust door een baggerschip opgezogen. Het schip vaart terug naar de kust en perst het zand door een pijpleiding naar het strand. Bulldozers en shovels verspreiden het zand vervolgens over het strand. De wind zorgt daarna voor de verstuiving naar de duinen.
Tekst loopt verder onder de afbeelding

zandsuppleties
Bron: Rijkswaterstaat

Balans in de zomer opgemaakt

De Zeeuwse kust mag dan geen extra suppleties nodig hebben voor het herstel van de schade van de februaristormen, het is niet zeker dat dit geldt voor de gehele Nederlandse kust. Rijkswaterstaat laat weten dat de balans pas deze zomer wordt opgemaakt en dat het tweejaarlijkse suppletieplan zo nodig na de zomer wordt aangepast. Mocht blijken dat er veel strand is afgeslagen, dan zal er onvermijdelijk extra gesuppleerd moeten gaan worden om de basiskustlijn weer terug te brengen.