Gedrag Nijl wordt nog onvoorspelbaarder

De Nijl heeft al duizenden jaren de reputatie onvoorspelbaar te zijn, met jaren van overstromingen en jaren van droogte. Wetenschappers van het MIT doen al jaren onderzoek naar accurate modellen om de variaties van de rivier te voorspellen. Dat wordt steeds belangrijker, want de bevolking in de Nijldelta zal naar verwachting verdubbelen tegen 2050, tot bijna een miljard. Daarom simuleerden de wetenschappers ook de evolutie van de rivier op langere termijn.

De nieuwe MIT-studie, gepubliceerd in Nature Climate Change, voorspelt dat de variabiliteit met de helft zal toenemen. Dat is vooral het gevolg van het steeds intensere klimaatfenomeen El Niño, dat grote invloed heeft op de neerslag in de Ethiopische hooglanden en het oosten van het Nijlbekken. Die regio’s leveren circa tachtig procent van het watervolume van de Nijl.

Toename gemiddeld debiet
Voor hun analyse gingen de wetenschappers uit van een ‘business as usual-scenario’, waarbij geen grote reductie van broeikasgassen wordt bereikt. In dat geval zouden de veranderende neerslagpatronen het jaarlijkse debiet van de Nijl met 10 tot 15 procent doen toenemen, van gemiddeld 80 kubieke kilometer in de 20e eeuw naar zo’n 92 kubieke kilometer in de 21e eeuw. Het aantal ‘normale’ jaren, met een debiet tussen 70 en 100 kubieke kilometer, zal echter sterk verminderen. In veel jaren zal het debiet groter zijn, met overstromingen tot gevolg, en in andere jaren zal juist sprake zijn van droogte, voorspellen de onderzoekers van het MIT.

Stuwdammen
De nieuwe analyse kan van groot belang zijn voor de planning van nieuwe dammen en het beheer van bestaande stuwdammen, zoals de Grand Ethiopian Renaissance Dam, de grootste in Afrika, die momenteel wordt gebouwd op de grens tussen Ethiopië en Soedan.

De wetenschappers wijzen erop dat het niet louter om voorspellingen gaat: de voorbije twee jaar was het patroon al zichtbaar.