In de toekomst kan trekvis via een gat in de Afsluitdijk van het IJsselmeer naar de Waddenzee en vice versa. (foto: Esther Rasenberg).

Deze week is de eerste hap grond uit de Afsluitdijk genomen voor de aanleg van een vispassage. Zo kunnen vissen in de toekomst gemakkelijker van de Waddenzee naar het IJsselmeer en terug zwemmen. De zogenoemde vismigratierivier wordt aangelegd bij het Friese Kornwerderzand. De werkzaamheden zullen naar verwachting vier jaar duren.

De vismigratierivier is een initiatief van de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, It Fryske Gea, Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en NetVISwerk. Hij wordt gerealiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Friesland en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân.

Stormvloedkering

In het IJsselmeer komt een vier kilometer lange rivier waarin zoet en zout water langzaam worden gemengd. De vissen kunnen via de rivier op en neer zwemmen. Uiteindelijk passeren zij de Afsluitdijk via een opening die bij hoogwater door middel van een stormvloedkering kan worden afgesloten.