Gasunie en MapXact (onderdeel VolkerWessels Telecom) gaan een samenwerking aan voor de verdere ontwikkeling van een grondradartechnologie die real-time de ligging van ondergrondse kabels en leidingen zichtbaar maakt. De nieuwe technologie helpt de veilige en ongestoorde ligging van kabels en leidingen te garanderen tegen minder kosten en met minder overlast voor de omgeving.

35.000 schades per jaar
In Nederland ligt er in totaal ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. In veel gevallen zijn deze wel gedocumenteerd maar is de vastgelegde positie hiervan onnauwkeurig. Mede hierdoor ontstaan bij graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld voor water en elektra, jaarlijks zo’n 35.000 schades aan bestaande kabels en leidingen. Gemiddeld gaat het elke drie minuten mis. Volgens het Kabel- en Leidingen Overleg (KLO) lopen de directe kosten hiervan jaarlijks op tot zo’n 25 miljoen euro.

Artificial intelligence en machine learning
De grondscanner die door Gasunie en MapXact ontwikkeld wordt, vormt een oplossing voor dit probleem. Door de combinatie van diverse innovaties als machine learning en augmented reality, geeft deze 3D-grondscantechnologie meteen een duidelijk beeld van wat waar onder grond zit. Bovendien zorgt de duidelijke user interface ervoor dat iedereen de scanner eenvoudig kan bedienen en de resultaten kan begrijpen. Daarmee wordt er niet alleen voor meer veiligheid gezorgd voor medewerkers, maar ook voor de omgeving waarin gewerkt wordt.
Nulgraafschade.nl gelanceerd
Om het aantal graafschades tot praktisch nul te reduceren is de gezamenlijke inzet van alle grondroerende partijen en netbeheerders nodig. Om dat te bereiken is het online platform Nulgraafschade.nl opgericht. Partijen die de ‘nul graafschade’-ambitie delen worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij het platform.