FUTURE GREEN CITY Hét totaal event voor de leefbare stad

Steden toekomstbestendig maken is actueler dan ooit. Het inspelen op o.a. de klimaatverandering en toename van het aantal inwoners in de steden verdient alle aandacht. Op Future Green City 2015 draait alles om innovatie, groen en duurzaamheid voor een toekomstbestendige, leefbare stad. Met oplossingen op het gebied van bouw, infra, water en groen, en hoe met een integrale aanpak maximale synergie te realiseren. Het vakevent is een initiatief van de Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG en vindt plaats van 24 t/m 26 november a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch in het kader van het Jaar van de Ruimte. 

Jos Penninx, Voorzitter Vereniging Stadswerk / Burgemeester Voorst: “Think global, act local. Lokaal krijgen grote doelen nu al concreet gestalte. Alle gemeenten werken steeds bewuster aan een duurzame leefomgeving. Warmtenetwerken worden aangelegd, zonnepanelen en windturbines geplaatst. En er wordt nieuwe (stads)natuur gecreëerd om bij te dragen aan fijnstofreductie en CO2 neutraliteit. Natuur en bebouwing verweven we zo met elkaar. Ontwikkelingen die bijdragen aan ons sociale welbevinden en zich uitstrekken over de openbare en particuliere ruimte.” 

Vernieuwende visies van Daan Roosegaarde en Niek Roozen
Op Future Green City worden kenniscentra, bedrijven, overheden en netwerken van professionals in de (openbare) ruimte bij elkaar gebracht. Het vakevent heeft dan ook een inspirerende programma van voordrachten, exposities en een uitgebreide beurs. Zo zal kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde zijn visie geven op een duurzame leefomgeving. Daan Roosegaarde werkt wereldwijd aan inventieve en inspirerende projecten die de grenzen van onze verbeelding opzoeken. Mogelijk maken wat we nu nog niet voor mogelijk houden. Smogvrije parken, lichtgevende bomen maar ook “electric priority lanes”, weggedeelten waarop je elektrische auto tijdens de rit wordt opgeladen. 

Niek Roozen, internationaal bekend landschapsarchitect, zal spreken over de waarde van groen in steden. Hij past zijn ‘Groene Stad visie’ toe in zijn ontwerpen voor groenprojecten in alle delen van de wereld zoals in China. Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en woningtoezicht, zal ingaan op de omgevingswet. Op de derde dag staat water in de stad centraal. Hugo Gastkemper, directeur Stichting Rioned, zal een presentatie houden over regenwaterretentie en er komen ook voordrachten over waar het riool van de toekomst naar toe gaat. Ook leveren Vereniging Waterforce over ‘Van rioollasten naar rioollusten’ en Rotterdamse waterblog een bijdrage.

Future Green City 2015 toont op het beursgedeelte uiteenlopende oplossingen; van solitaire bomen tot onderhoudsvrije beplantingsconcepten, van groene geluidsschermen tot energieopwekkende wegen, van hergebruik regenwater tot ‘Urban mining’ en van luchtzuiverende coatings tot passief bouwen. Future Green City 2015 richt zich op iedereen die vakmatig actief is bij de ontwikkeling en inrichting van de stad.