Fusie tussen havens Zeeland en Gent blijkt mogelijk

Een fusie tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent blijkt mogelijk. Voor alle alle fusievraagstukken (strategie, governance, juridisch, fiscaal) zijn oplossingen voorhanden. Dat blijkt uit de fusieverkenning die op 9 juni aan de aandeelhouders van beide havenbedrijven is overhandigd.

Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent kondigden op 7 november 2016 een fusieverkenning aan. Die aankondiging werd positief ontvangen door politiek, bedrijven en havenexperts. De verkenningsfase is nu afgesloten, met een positief resultaat. Het is nu aan de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen van beide havenbedrijven om zich over de uitkomsten te buigen.
Eerder onderzoek van McKinsey toonde aanzienlijke sociaal-economische voordelen van een fusie voor het hele havengebied van beide havenbedrijven, dat zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. De samenwerking kan in de regio leiden tot meer toegevoegde waarde, meer werkgelegenheid, een betere benutting van de haveninfrastructuur, versterkte mogelijkheden tot innovatie, het aantrekken van grotere investeerders, een betere dienstverlening aan de bedrijven en een grotere naamsbekendheid.
De in de fusieverkenning uitgevoerde financiële waardering toont dat een fusie op basis van gelijkwaardigheid (50%-50%) mogelijk is. Dit was steeds een belangrijk uitgangspunt voor beide havens. Onderzoeken op strategisch, governance, juridisch en fiscaal vlak tonen bovendien aan dat een fusie technisch haalbaar is.

Europese Vennootschap
De fusiepartners Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports stellen voor dat de grensoverschrijdende fusiehaven de vorm krijgt van een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven. De aan de aandeelhouders voorgelegde structuur kent een tweekoppige leiding, waarbij de twee huidige ceo’s samen de leiding zullen voeren over het nieuwe bedrijf.

Aandeelhouders
De uitkomsten van de fusieverkenning zijn nu voor verder onderzoek voorgelegd aan de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen. De aandeelhouders van Havenbedrijf Gent zijn de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De aandeelhouders van Zeeland Seaports zijn de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele en de provincie Zeeland.
De verwachting is dat het fusieproces voor het einde van dit jaar kan worden afgerond.