Fusie Nederlands Waterleiding Museum en Nederlands Watermuseum

Voorheen was de collectie van het Waterleidingmuseum gevestigd in één van de
mooiste watertorens van Nederland, nl. de oudste watertoren van de Domstad (1896)
aan de Lauwerhof 29 te Utrecht.
Beheer en onderhoud van de collectie van het Nederlands Waterleidingmuseum, die
het doel heeft om de geschiedenis van de levering van het leidingwater in Nederland
voor het publiek te presenteren, komt nu in handen van het aan de rand van het park
Sonsbeek te Arnhem gevestigde Nederland Watermuseum.
Met het plan voor integratie van de collectie in het Watermuseum is recent gestart. Een
deel van de collectie zal binnenkort te zien zijn in het Watermuseum.

Profiel:

Het Nederlands Watermuseum is een uniek doe-museum over alle aspecten van zoet water in
het dagelijkse leven.
Meer informatie over het museum en een uitgebreide routebeschrijving is te vinden op

Naar de Bedrijvenregister vermelding van Nederlands Watermuseum

(Persbericht, Nederlands Watermuseum, april 2014)