Franse waterbedrijven missen regels microvervuiling

Franse waterbedrijven hebben dus meer dan genoeg technologie in huis om rioolwaterzuiveringsinstallaties van een vierde zuiveringstrap te voorzien. Maar net als in Nederland draait het ook in Frankrijk om de vraag wie de aanzienlijke investeringen moeten gaan betalen. Een belastingverhoging, zoals in Zwitserland, ligt volgens een vertegenwoordiger de Union Nationale des Industries et Enterprises de l’Eau et de l’Environment (UIE) erg moeilijk. “Met de verkiezingen in aantocht is er geen enkele politicus die zich hieraan waagt”, aldus de vertegenwoordiger. 

Kwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater laat echter, net als in Nederland, ook in Frankrijk te wensen over. Zo blijkt uit een onderzoek van Eaufrance, een voorlichtingsorganisatie van de Franse overheid op watergebied, dat 48 procent van het oppervlaktewater in 2015 aan de chemische kwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water voldeed. 
Hierbij gaat het om een analyse van 40 chemische verbindingen, terwijl er in het oppervlaktewater meer dan 400 soorten microverontreinigingen zijn aangetroffen. Bovendien ontbreekt het in Frankrijk aan voldoende monitoringsystemen om in het oppervlaktewater de microverontreinigingen goed in kaart te brengen, waarschuwde Eaudefrance vorig jaar. Hoe het dan ook werkelijk gesteld is met de kwaliteit van het oppervlaktewater is volgens de organisatie dan ook moeilijk te zeggen.

Nieuw plan

De Franse overheid ziet echter de noodzaak om de microverontreinigingen aan te pakken om in 2027 aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Daarom lanceerde het Franse ministerie van Milieu in september tijdens een conferentie in Parijs het plan ‘Micropolluants 2016-2021’. Doel van het plan is om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren door emissies van bekende microverontreinigingen bij de bron aan te pakken. Zo is het de bedoeling dat in 2021 de uitstoot van onder andere cadmium en polycyclische aromatische koolwaterstoffen met 100 procent is teruggebracht. Daarnaast voorziet het plan in meer onderzoek naar de effecten van microverontreinigingen op mens en milieu, evenals het opstellen van een lijst van microverontreinigingen die momenteel de grootste zorgen baren om zo de nodige prioritering aan te brengen. 

Vierde zuiveringstrap

Tijdens de recente Pollutec milieuvakbeurs, die van 29 november t/m 2 december plaatsvond in Lyon, was er niet alleen tijdens het conferentieprogramma, maar ook in diverse stands van Franse waterbedrijven, veel aandacht voor het onderwerp. Zo toonden Franse waterbedrijven als Veolia, SUEZ en Saur, diverse technologieën om rioolwaterzuiveringsinstallaties van een vierde zuiveringstrap te voorzien. De eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie die in 2012 door SUEZ van een vierde trap is voorzien, ligt in Sophia Antipolis in de Valbonne. SUEZ past hier onder meer ozon-oxidatie toe. 

Actieve kool

Saur toonde in haar stand op de beurs de CarboPlus-technologie die gebruik maakt van een membraanfilter en actieve kool om de microverontreinigingen te elimineren. De actieve kool wordt na gebruik vernietigd of hergebruikt, afhankelijk van het soort microverontreinigingen. De eerste rioolwaterzuiveringsinstallaties met de CarboPlus-technologie zijn in juli 2013 geopend in Kerran in de Morbihan. Daarna is er volgens Stephanie Piel, een Franse watertechnologe van Saur, nog maar weinig CarboPlus-technologie verkocht. “Het ontbreekt immer aan wet- en regelgeving”, verzucht zij bij de stand van het bedrijf. “Daarom willen onder andere gemeentes niet in deze technologie investeren. Bovendien is er te weinig controle op het lozen van microverontreinigingen.”

Bewustwording

Veolia richt zich volgens Jean-Francois Lauzon, market manager municipal wastewater & market and key accountmanager Power Industry, op de bewustwording van vervuilers, zoals ziekenhuizen, om de uitstoot van microverontreinigingen bij de bron aan te pakken. Ook heeft Veolia diverse technologieën ontwikkeld om rioolwaterzuiveringsinstallaties met een vierde zuiveringstrap uit te rusten. Hierbij gaat het onder meer om het Actiflo Carb-proces op basis van actieve kool en Opaline C, een combinatie van membraanfiltratie en actieve kool. Daarnaast ontwikkelde Veolia technologieën op basis van oxidatie en nanofiltratie. In Frankrijk vinden op meerdere locaties (proef) projecten met deze technologieën plaats.