Franciscus Gasthuis neemt Pharmafilter in gebruik

De ingebruikname van de eigen zuiveringsinstallatie betekent dat al het afvalwater uit het ziekenhuis van onder andere keukens, douches en toiletten via deze zuiveringsinstallatie op het buitenterrein gezuiverd wordt en het ziekenhuis schoon water loost op het gemeenteriool. De installatie filtert schadelijke stoffen, zoals medicijnresten en hormoonverstorende stoffen, die zich in het afvalwater van het ziekenhuis bevinden.

Beter milieu
Daarmee levert het ziekenhuis een bijdrage aan een beter milieu. In 2017 wordt naar verwachting de tweede fase van de installatie afgerond. Dan zijn verpleeg- en specialistische afdelingen voorzien van eigen vermalers (tonto’s), waarmee ziekenhuisafval, zoals overgebleven voedsel, (bebloed) verband, gaasjes, spuitjes en infuusmateriaal, straks door het Pharmafilter-systeem biologisch wordt afgebroken en gezuiverd.

Duurzaam ziekenhuis
Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft concrete doelstellingen opgesteld op het gebied van besparing van energie, water, afval en transportbewegingen. Samen met onder andere de gemeente Rotterdam, AgentschapNL, TNO DuCHA en DCMR Milieudienst Rijnmond heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te werken aan duurzaamheid en energiebesparing. ‘Met dit Pharmafilter-systeem brengen wij zorg en duurzaamheid bij elkaar, omdat Pharmafilter een bijdrage levert aan vermindering van vervuiling van het oppervlaktewater. In de tweede fase wordt een enorme stap gezet als het medische afval niet naar de vuilstort gaat maar ook in de eigen zuiveringsinstallatie wordt verwerkt, afgebroken en gereinigd,’ aldus Wim van Schie, manager Facilitaire Dienst van Franciscus Gasthuis & Vlietland.