Foto-expositie in Watersnoodmuseum door ambassadeur Indonesië

Jakarta is – helaas – niet onbekend met het fenomeen ‘overstromingen’. Al eeuwenlang wordt de stad geteisterd door overstromingen. In 2007 werd de stad getroffen door de grootste overstroming tot nu toe: 340.000 mensen moesten hun huizen verlaten, 70 mensen stierven en 200.000 mensen kregen te maken met de uitbraak van ziektes. 

Wat is er aan de hand?

Jakarta – gelegen in een delta waarin 13 rivieren uitmonden, met een bevolking van maar liefst 28 miljoen mensen – zakt tussen de 7,5 en 25 cm. per jaar. Belangrijkste oorzaak is de winning van grondwater, nodig om de alsmaar groeiende bevolking van drinkwater te kunnen voorzien. Tel daarbij op de toenemende vervuiling van het water, het verdwijnen van groene, onbebouwde gebieden en de stijging van de zeespiegel, en je hebt een enorm probleem. Of uitdaging, zo je wilt.

Ondertussen wordt Jakarta beschermd door een 40 jaar oude muur, die het water van de Javazee moet keren. Echter: bodemdaling treft ook de zeemuur zelf, en dat terwijl de zeespiegel stijgt.

De mensen achter de muur

Terwijl Indonesische en Nederlandse ingenieurs zich gezamenlijk het hoofd breken over een structurele oplossing voor deze problematiek, hebben ‘gewone’ mensen in Jakarta met grote regelmaat te kampen met de gevolgen ervan. Zo ook Luman, een visser, Sarmini, een verkoopster van het traditionele drankje jamu, Alda, een 12-jarig schoolmeisje, en Sumari, een fietstour-gids.

Fotografe Cynthia Boll zocht hen op en legde vast hoe ze leven en werken in een zinkende stad. In de expositie “Jakarta, de mensen achter de zeemuur” wordt een uniek en ontroerend beeld geschetst van het leven van deze mensen, van hun omgaan met en strijd tegen het water.

Opening door ambassadeur Indonesië en Marion Bloem

Op 22 maart a.s. vindt in het Watersnoodmuseum de opening plaats door de Indonesische ambassadeur in Nederland, Mr. Puja, en schrijfster Marion Bloem. Fotografe Cynthia Boll geeft een blik achter de schermen en vertelt over de totstandkoming van dit bijzondere project.

De foto-expositie is een jaar lang te zien in het Watersnoodmuseum. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Stichting Mondiale Bewustwording Zeeland, het Mondriaan Fonds en baggermaatschappij Van Oord.

Voor meer informatie: www.watersnoodmuseum.nl