Fosfortoevoer verminderen blijkt beste aanpak blauwalgenoverlast

De promovendus testte in het laboratorium, in kleine en grote proefvlakken in waterpartijen en in vijvers en meertjes verschillende methodes om blauwalgen te bestrijden. De blauwalgen maken immers gifstoffen die tot ernstige gezondheidsrisico's leiden voor mensen en dieren. Daarom hebben waterbeheerders behoefte aan effectieve methoden om blauwalgenoverlast aan te pakken.

Fosfortoevoer verminderen

Voor vier Noord-Brabantse stadswateren berekende Waajer de aanvoer van fosfor, dé voedingsstof voor algen. De fosforbelasting van deze wateren verschillde onderling sterk, qua omvang en herkomst. De verschillen hadden belangrijke gevolgen voor de treffen verbetermaatregelen. De maatregelen vormden een samenhangend pakket, specifiek afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. Het beperken van de toevoer van fosfor blijkt de beste aanpak om de blauwalgenoverlast in stadswateren langdurig terug te dringen. Als dat niet lukt, blijft het volgens Waajen dweilen met de kraan open.

Vlokmiddel toepassen

Uit het onderzoek blijkt verder dat een fosforbindend middel kan helpen om hoeveelheid fosfor in stadswateren aan te pakken. Dat is goedkoper dan de waterbodem te baggeren. Door ook nog eens een vlokmiddel te gebruiken, kan blauwalgenoverlast in bepaalde gevallen snel en effectief worden opgelost. Daarnaast is goed beheer essentieel om de blauwalgen niet meer terug te laten keren. Verder is het ook belangrijk dat mensen geen eendjes meer voeren. Broodresten zijn namelijk ook een voedingsbron van algen. 

Quagga mosselen 

Quagga mosselen blijken, naast vlokmiddelen, eveneens kansrijk om blauwalgenoverlast terug te dringen. Waajens onderzoek toonde aan dat deze mosselen in een zeer voedselrijke situatie de hoeveelheid blauwalgen beperken en het water helder maken. De quagga mossel is echter een soort die niet van nature in Nederland voorkomt. Het is volgens de promovendus dan ook belangrijk om een afweging te maken van voor- en nadelen, risico's en alternatieven en wettelijke bepalingen, voordat waterbeheerders besluiten de mossel te gebruiken. Om ze hierbij te helpen, heeft Waajen een routekaart opgesteld.

Lees hier het promotieonderzoek