Flip van As en Sjaar Cox benoemd tot klimaatadviseurs

 

Flip van As en Sjaar Cox benoemd tot klimaatadviseurs

Staatsecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu presenteerde  op 23 februari het nieuwe team met inmiddels acht bestuurlijke boegbeelden voor de Lokale Klimaatagenda (LKA 3.0). Flip van As en Sjaar Cox zijn nieuw toegetreden tot het team van regionale klimaatambassadeurs. 

Flip van As is wethouder in Zwolle, Sjaar Cox is burgemeester van Sittard Geleen.
Het team bestaat uit een aantal wethouders, provinciale gedeputeerden en waterschapsbestuurders die in hun stad of regio concreet aan de slag gaan om de risico’s van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Lid van het team is sinds 2011 Stefan Kuks, watergraaf Vechstromen  en sinds 2012 Hennie Roorda, heemraad Waterschap Rivierenland.