FLEXIM Instruments Benelux

Standnummer : 331

Clamp-on flow meten op ondergrondse water-transportleidingen

FLEXIM is specialist op het gebied van clamp-on ultrasone flowmeters voor vloeistoffen en gassen. De voordelen van het van buiten meten wat van binnen stroomt geldt niet alleen binnen Oil & Gas en Chemie, maar zeker ook binnen de waterhuishouding. Ook hier kan het heel lastig en kostbaar zijn het proces te onderbreken en aanpassingen te doen aan het leidingwerk. 
Daarom past waterleidingbedrijf Evides de clamp-on meters van Flexim toe in het distributie netwerk. Dit netwerk van leidingen bevindt zich bijna helemaal ondergronds. De leidingen bestaan uit staal met een cement laag aan de binnenzijde, maar ook kunststofleidingen worden toegepast.
De eerste ondergrondse clamp-on meters van FLEXIM zijn 8 jaar geleden gemonteerd. Nu zijn er al ca. 30 meters bij Evides in bedrijf. De condities onder de grond zijn zwaar, zoals de inwerking van water en de krachten die op de IP68 sensoren worden uitgeoefend zijn groot. Daar is de bevestigingsconstructie dan ook op afgestemd, bovendien worden de sensoren “ingepakt”.
Een ander belangrijk punt, is het benodigde grote meetbereik; de leidingen zijn dusdanig gedimensioneerd, dat de capaciteit ook voldoende is bij piekverbruik en bovendien is rekening gehouden met een hogere vraag in de toekomst. Dit betekent, dat de meters ook bij heel lage flowsnelheid nog goed moeten kunnen functioneren. 
Al met al een voor Evides een reden door te gaan met dit meetprincipe.

Voor informatie: www.flexim.com  of 010-2492333