Fipronilnorm al jarenlang overschreden in oppervlaktewater

Het voorkomen van fipronil in het oppervlaktewater is niet nieuw. “Zo blijkt uit de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater dat de norm voor fipronil in het oppervlaktewater al sinds 2009 op meerdere plaatsen in ons land wordt overschreden”, zegt waterkwaliteitsexpert Erwin Roex van Deltares.

Hierbij gaat het met name om het midden, het westen (kassengebied) van het land en Zeeland. De overschrijding komt volgens Roex waarschijnlijk door het legale gebruik van fipronil door landbouwers om de koolvlieg en de uienvlieg te bestrijden, in combinatie met het gebruik in onder andere vlooiendruppels. Daarnaast is er de afgelopen maanden fipronil in het oppervlaktewater gekomen door het illegale gebruik van het middel door het bedrijf Chickfriend om bloedluizen bij pluimveebedrijven te bestrijden.

Rapportagegrens
Roex wijst erop dat de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater diverse grijze punten bevat die aantonen dat de fipronil norm op veel plaatsen niet toetsbaar is. Dat komt grotendeels omdat de norm lager is dan de rapportagegrens. “En wanneer je de stof door geavanceerde detectietechnieken aantreft, zit je meteen boven de norm”, legt de waterkwaliteitsexpert uit.

Toxicologisch onderzoek
Verder ontbreekt het volgens Roex aan goed onderbouwd toxicologisch onderzoek om een juiste norm te kunnen stellen. Fipronil is overigens vanaf 1 oktober niet meer toepasbaar voor de landbouw. Het middel is dan alleen toegelaten als biocide en valt daarom onder de Europese biociden richtlijn. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) heeft inmiddels de eerste professionele toepassing goedgekeurd. Hierbij gaat het om de professionele bestrijding van kakkerlakken.