Financiering rond voor vier nieuwe eilanden Markermeer

Naast het geld voor de aanleg van de volgende eilanden komt er ook extra geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar het bouwen met slib en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer. 
Minister Schultz maakte tijdens het bezoek aan het project bekend dat zij 1,5 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar stelt. Het Rijk finanierde het grootste gedeelte van het project: ruim 38 miljoen euro. De andere grote financiers zijn de Nationale Postcode Loterij, de provincies Flevoland en Noord-Holland en enkele filantropische instellingen. Natuurmonumenten kreeg onlangs een extra bijdrage van 7 miljoen euro van de Postcode Loterij, waardoor de begroting van het project rondkwam. 

Natuurherstel

De nieuwe eilanden gaan de natuur volgens Rijkswaterstaat een geweldige impuls geven. In het afgelopen jaar werden al duizenden strandlopers, visdiefjes en bontbekplevieren geteld. De eilanden zorgen voor extra invang van slib. Daardoor wordt ook het water schoner. Dankzij nieuwe ondieptes en natuurlijke oevers ontstaat een meer gezonde omgeving voor planten en dieren. 

Moerasvegetatie

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten hebben Boskalis de opdracht gegeven voor de uitvoering van de eerste fase van de Marker Wadden en een jaar geleden is gestart met de aanleg van het 1e eiland. Nog deze maand wordt begonnen met het 2e eiland. Elk kwartaal krijgt Marker Wadden er een extra eiland bij. In de zomer van 2018 vallen de nieuwe eilanden droog en krijgt moerasvegetatie de kans. In 2020 vindt de laatste afwerking plaats en vanaf dat moment blijft de natuur ongemoeid. Achter een kilometerslange zanddam liggen de eilanden beschermd tegen storm. Het eerste eiland meet 250 ha, de 4 eilanden samen worden ongeveer 750 ha groot, inclusief het onderwaterlandschap.