Financiële impuls voor ontwikkeling energiezuinige thermische ontzouting

Het ‘geheim’ van de nieuwe ontwikkeling zit in de waterverdeling binnen het destillatieproces. Door gebruik te maken electro hydrodynamische atomisatie, beter bekend als electrospray, worden zeer fijn verdeelde waterdruppeltjes verkregen. Door het veel grotere contactoppervlak met de waternevel, ontstaat een effectievere verdamping. Op deze wijze vindt verdamping plaats van het te zuiveren water waarbij minder energie nodig is dan bij traditionele meertraps destillatieprocessen. 

De meertraps destillatie, ook wel Multi Effect Destillation (MED), wordt toegepast om zeer zuiver water te bereiden uit bijvoorbeeld zeewater. Een andere techniek die tegenwoordig veel gebruikt wordt, is membraanfiltratie, maar de Electro Spray Water Desalination (ESDW) wordt gezien als potentieel volwaardig concurrent.

Beeld van een multinozzle spray (300 ml/h), waarbij het potentaalverschil in de reactor oploopt van 0 kV (a) oploopt tot 7 kV (f). Dit resulteert in een steeds fijnere verdeling van de water ‘druppeltjes’, het ‘geheim’ van de ESDW. 
Afbeelding uit proefschrift van Luewton Lemos Felício Agostino ‘Electrohydrodynamic Atomization in the Simple-Jet Mode’ (Technische Universiteit Delft; februari 2013).

Lagere kosten

Nityen Lal, founder en managing partner van Icos Capital stelt hierover in het persbericht het volgende: ‘Ontzouting is één van de snelst groeiende segmenten in de waterwereld, maar er zijn helaas weinig keuzemogelijkheden. Met deze revolutionaire ontwikkeling kan HVW de markt op zijn kop zetten. Het kan de zeer betrouwbare technologie van destillatie weer concurrerend maken door een drastische verbetering van de energie-efficiëntie en verlaging van de operationele kosten van thermische ontzouting.’
Opschaling
Voordat ESDW volwaardig op de markt is, zijn er nog vele stappen te maken. Zo is opschaling nodig van de bij Wetsus, in samenwerking met de TU Delft, uitgevoerde laboratoriumonderzoeken. Als deze stappen zijn genomen, moet de technologie op de markt komen. High Voltage Water, het bedrijf dat deze technologie verder ontwikkelt, wil in 2015 een demo-installatie bij een zogenaamde ‘launching custumor’ op de markt brengen, samen met geïnteresseerde commerciële partners.
Investering
Het (verder) ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe technologieën is kostbaar en daarom is HVW verheugd met de investering door Icos Capital. Véronique de Bruijn van Icos ziet veel mogelijkheden voor de ontwikkeling. ‘Icos is een investeringsmaatschappij die zich richt op ontwikkeling van duurzame technologieën. De werking van de technologie is bij Wetsus bewezen, dus nu volgt stapsgewijze opschaling tot uiteindelijk een volwaardige implementatie voor een destillatie installatie voor ontzilting van water met een capaciteit tot 200000 m3 per dag. Het lagere energiegebruik voor deze methode, maakte het voor ons dusdanig interessant dat we mee willen werken aan de verdere ontwikkeling. Wij zitten sowieso graag voorin het proces bij ontwikkelingen, de zogenaamde SEED-fase.’
Veel potentie
De Investment Director van Icos beaamt dat er natuurlijk op termijn geld moet worden verdiend aan de investering, maar De Bruijn ziet veel potentie. ‘De potentiële doorbraak van deze technologie in grote watermarkt, maakt de verdere ontwikkeling een beloftevolle investering. We hebben een duidelijk beeld voor ogen hoe we HWT naar een nog hoger niveau kunnen helpen, waarbij we gebruik maken van de binnen onze partners aanwezige expertise om dit soort ontwikkelingen te versnellen.’