Film ‘Gewoon kraanwater’ zoomt in op productie Nederlands drinkwater

Drinkwaterbedrijven en Vewin zullen ook in het buitenland gebruik gaan maken van de film.  De Nederlandse drinkwatersector voert in het kader van ontwikkelingssamenwerking vijftig drinkwaterprojecten in ongeveer 20 verschillende landen. Al die initiatieven zijn vanaf nu verzameld op www.idwp.nl . IDWP staat voor International Drinking Water Projects. 
Millennium doelen
De website is onder coördinatie van Vewin, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven, tot stand gekomen. In de Drinkwaterwet is vastgelegd, dat drinkwaterbedrijven maximaal 1 procent van de omzet mogen besteden aan drinkwaterprojecten in het buitenland. Zo levert de drinkwatersector een bijdrage aan de realisatie van de millennium doelen. 
De Nederlandse drinkwaterbedrijven werken veelal via Water Operators Partnerships (WOP’s) waarin langdurig wordt samengewerkt met lokale waterbedrijven. Doel van de projecten is te komen tot zelfstandig opererende bedrijven in ontwikkelingslanden die voldoende veilig drinkwater produceren en distribueren