Feestelijke opening gemaal Verdoold

De restauratie en renovatie van het gemaal is in 2012 begonnen. Het Rijksmonument is opnieuw gefundeerd. Om het gebouw een nieuw fundament te geven, zijn 84 heipalen de grond in geboord. Het dak van het pomphuis is eraf gehaald om een bouwkuip van negen meter diep te kunnen bouwen voor de nieuwe pompen. Deze pompen zijn visvriendelijk waardoor niet alleen het water heen en weer kan, maar ook de vissen. De watergang achter het gemaal is verdiept en verbreed waardoor het water beter en sneller kan worden verpompt. 

Capaciteit
De capaciteit van de pompen is 450 kubieke meter per minuut. Dat betekent dat het gemaal 450.000 liter water per uur kan aan- of afvoeren. Dat is 130.000 liter meer dan voor de renovatie. Het project is onderdeel van een reeks van aanpassingen aan het watersysteem in de Krimpenerwaard zodat dit in de toekomst meer water kan verwerken. 
De openingshandeling van het gemaal vond vrijdagmiddag plaats en werd voorafgegaan door een optreden van operadiva Ingrid van Kappelle en shantykoor De IJsselmannen uit Ouderkerk aan den IJssel.
Laatste gemaal
“Gemaal Verdoold was de laatste van de drie hoofdgemalen in de Krimpenerwaard die moest worden aangepakt om het water nu en in de toekomst op tijd te kunnen aan- en afvoeren. met de restauratie en renovatie van gemaal Verdoold hebben we een eigentijds en gemaal in een monumentaal pand kunnen maken. De pompen zijn visvriendelijk en het gemaal is duurzaam doordat het water uit het systeem wordt gebruikt om het gebouw op temperatuur te houden. Ik ben trots op het resultaat”, aldus Hans Oosters.
Ook gedeputeerde Han Weber is enthouiast over het resultaat. “Met de renovatie zijn we zeker van de veiligheid in het gebied terwijl tegelijkertijd is gezorgd voor een doorgang voor vissen en het behoud van een monumentaal pand. En de capaciteitsvergroting maakt de natuurontwikkeling die op stapel staat in de Krimpenerwaard mogelijk.”
Open Monumentendag
Op zaterdag 13 september was het gemaal Verdoold tijdens de Open Monumentendag vanaf 10.00 uur geopend voor publiek. De historische vereniging Golderake had een tentoonstelling ingericht over de historie van het gemaal en de watergang. Met de stichting Veenvaren konden bezoekers het water op om het gemaal vanaf de achterkant te bekijken en de route van het water richting het gemaal vanuit de verdiepte en verbrede watergang te beleven. De Gouderakse Boezemvrouwtjes zorgden voor de muzikale omlijsting en kinderen konden kleur geven aan het gemaal door de speciaal ontwikkelde ‘Verdooldkleurplaat’ in te kleuren. Medewerkers van Verdoold en vrijwilligers van de historische vereniging waren aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden in en om het gemaal en de historie van het gemaal.