Fase 2 voor opknapbeurt rioolwaterzuivering Dordt

DORDRECHT – De rioolwaterzuivering van Dordrecht aan de Baanhoekweg wordt opgeknapt. In de tweede onderhoudsfase wordt de grote slibtank schoongemaakt en worden 11.000 beluchtingsschotels vervangen.

De compartimenten van de grote slibtank worden één voor één schoongemaakt. Dit is een behoorlijke klus want het slib maar ook grof vuil is lastig te verwijderen. Het vuil hoeft niet te worden afgevoerd want het wordt ter plekke verwerkt in een roostergoedinstallatie.

11.000 beluchtingsschotels vervangen

Na het schoonmaken van de grote slibtank worden 11.000 beluchtingsschotels vervangen. Deze schotels brengen zuurstof in het water voor de bacteriën die het rioolwater zuiveren. Met de hand worden de schotels één voor één gedemonteerd en gemonteerd. Ook wordt in de tank het beton geïnspecteerd en worden mechanische onderdelen vervangen.

Heemraad Leo Stehouwer: “De renovatie van deze belangrijke rioolwaterzuivering duurt nog tot en met november. Er wordt ruim € 5 miljoen geïnvesteerd. Zo zorgt het waterschap ervoor dat we ook in de toekomst het afvalwater van Dordrecht kunnen blijven zuiveren.”

Inwoners en bedrijven van Dordrecht ondervinden verder geen hinder van de werkzaamheden en kunnen gewoon blijven doorspoelen. De huidige rioolwaterzuivering werd in 2007 gebouwd. De installatie zuivert het afvalwater van circa 193.000 inwoners en bedrijven in Dordrecht. Het gezuiverde water stroomt vervolgens in de Beneden-Merwede.