F16 inspecteert dijken Waterschap Groot Salland

Als er lange tijd hoogwater tegen dijken staat, stroomt er op diverse locaties water door en onder de dijken. Een gevaarlijke situatie ontstaat als met het water ook zand van wordt mee gevoerd. Er ontstaan dan tunnels onder de dijken, de zogenaamde zandmeevoerende wellen. De dijken kunnen hierdoor bezwijken waardoor doorbraken ontstaan.

Dijkleger
Bij hoogwatersituaties zet het waterschap vrijwilligers in van het dijkleger om de dijken te inspecteren. Zij inspecteren enkele honderden kilometers dijk. Sommige locaties zijn moeilijk te bereiken. Ondersteuning van een F16 kan dan uitkomst bieden om de veiligheid van de dijken beter te kunnen beoordelen. Verdachte locaties worden door de analisten van Defensie in beeld gebracht. Het  waterschap kan hier dan gerichte controles op uitvoeren en maatregelen treffen. 
Waterschap Groot Salland werkte twee jaar geleden bij een oefening met een hoogwatersimulatie ook al samen met defensie. Ook toen vloeg een F16 over het gebied. De proefvlucht van vanochtend is een vervolg hierop. 

Maatschappelijke samenwerking
Volgens Meuleman wil Defensie graag een rol spelen in de risicobeheersing van hoogwater en ziet ze het uitvoeren van de vluchten als een vorm van “maatschappelijke samenwerking.” De kosten worden dan ook niet doorberekend aan het waterschap. 
Voor zover Meuleman weet is Groot Salland het eerste waterschap dat op deze manier op een structurele manier samenwerkt met defensie. 

Groningen
Wel werd in 2012 ook een F16-jachtvliegtuig met speciale fotoapparatuur ingezet toen er in Groningen sprake was van hoogwateroverlast. Tijdens de vlucht maakt de F-16 infraroodopnamen van de kades langs het Eemskanaal en de dijken langs het Winschoterdiep met RecceLite-fotoverkenningsapparatuur. Luchtmachtwoordvoerder majoor Sidney Plankman leit destijds in een persbericht weten dat de infraroodbeelden het verschil tussen het koude water en het warme land zichtbaar maken. “Wij maken de foto’s, maar de analyse van de beelden gebeurt in dit geval door het waterschap.” Het waterschap brengt met de beelden in kaart hoe de dijken het hoogwater hebben doorstaan en waar kwelwater omhoog komt.

RecceLite
Ook in januari 2011 werd een F-16 ingezet om opnames te maken van de dijken. Dit keer in Noord-Limburg, waar de dijken door hoogwater werden bedreigd. Het verkenningssysteem RecceLite hangt onder de F-16 en wordt ook in Afghanistan ingezet voor bijvoorbeeld het verkennen van routes en het opsporen van bermbommen. Het systeem is uitermate geschikt om grote gebieden in kaart te brengen.

Hoe vaak Groot Salland gebruik zal moeten maken van opnames van de F16 durft Meuleman niet te zeggen. “Het bedoeling is om gevaarlijk zandmeevoerende wellen op te sporen wanneer dat nodig is. Die situaties ontstaan wanneer langere tijd hoogwater tegen de dijken staat. Dat is wellicht om de paar jaar het geval. Of het dan altijd nodig zal zijn om een F16 te sturen is nog de vraag.”