Waterbergingsgebied Bossche Broek, ten zuiden van Den Bosch, ligt zo’n beetje op de grens tussen de waterschappen Aa en Maas en De Dommel (foto: De Dommel).

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de risico’s op wateroverlast door klimaatverandering onderzocht. Hun berekeningen geven aan dat de wateroverlast in de stroomgebieden van de beken Aa en Dommel beperkt is. Maar zodra ook extreem veel water door de Maas moet worden afgevoerd, kan de regio ’s-Hertogenbosch te maken krijgen met wateroverlast.

Na de wateroverlast van 1995 is de Hoogwateraanpak Den Bosch opgestart, de HoWaBo. In samenwerking met alle partners in het gebied hebben de waterschappen Aa en Maas en De Dommel daarna de waterbergingsgebieden rondom ’s-Hertogenbosch ingericht. Eind jaren negentig is de waterberging in het Bossche Broek gerealiseerd en vanaf 2008 in het Vughtse Gement en het Engelermeer. Deze maatregelen hebben er volgens de waterschappen voor gezorgd dat het bebouwde gebied van ’s-Hertogenbosch en de omliggende gemeenten goed beschermd zijn tegen het hoge water zoals dat in 1995 optrad.

Heftige regenval in België en Frankrijk
Nu stellen de waterschappen vast dat het klimaat sneller verandert dan verwacht. Volgens de laatste klimaatscenario’s neemt de kans toe dat de Maas, de Dommel en de Aa heel veel water moeten afvoeren. Beide waterschappen hebben daarom onderzoek gedaan naar de risico’s op wateroverlast in hun werkgebied door het extremere weer. Uit de berekeningen blijkt dat de wateroverlast in de stroomgebieden van de beken Aa en Dommel beperkt is en geen grote schade veroorzaakt. Dat is echter anders als er ook extreem veel water door de Maas moet worden afgevoerd, door heftige regenval in België en Frankrijk. Dan kunnen de beken in de regio ’s-Hertogenbosch hun water niet meer afvoeren naar de Maas en bestaat de kans dat sommige plaatsen te maken krijgen met wateroverlast, zo hebben de waterschappen berekend.

Verder onderzoek nodig
Deze nieuwe inzichten roepen veel vragen op en nopen tot verder onderzoek, zo melden Aa en Maas en De Dommel. Het gaat dan om vragen als: hoe groot is het risico op wateroverlast precies? Waar treedt de wateroverlast op en wat zijn de gevolgen? En welke maatregelen zijn dan nodig om het risico op wateroverlast te beperken? Provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en de waterschappen gaan nu samen aan de slag om de effecten van de versnelling van de klimaatverandering verder te onderzoeken. Vervolgens worden potentiële oplossingen in kaart gebracht, waarbij ook maatschappelijke partners zullen worden betrokken.

Tijdpad kan nog niet worden gegeven
Een tijdpad daarvoor kunnen de waterschappen nog niet geven. Woordvoerster Ilse Pol van De Dommel: “Deze eerste berekeningen wijzen erop dat we door de versnelde klimaatverandering een extra opgave hebben om Den Bosch en omgeving tegen wateroverlast te beschermen. Hoe groot die opgave is, gaan we dit jaar samen met de mede-overheden onderzoeken. Daarvoor wordt een gezamenlijke stuurgroep en projectgroep gevormd die het onderzoek gaat begeleiden en uitvoeren. Die bestaat naast de twee waterschappen uit Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten Den Bosch, Vught, Heusden en Sint-Michielsgestel. Zodra duidelijk is wat de extra opgave in het gebied is, betrekken we ook de andere gebiedspartners om de opgave in detail en mogelijke oplossingsrichtingen samen te verkennen. Dit is de enige tijdsplanning die we momenteel kunnen geven, omdat niet geheel duidelijk is hoeveel tijd het uitvoeren van het verdere onderzoek in beslag neemt.”