Extra maatregelen moeten gevolgen droogte beperken

Door het droge voorjaar moet de Landelijke Commissie Waterverdeling eerder dan gebruikelijk maatregelen nemen. Volgens het laatste droogtebericht van 22 april is de waterbeschikbaarheid verder afgenomen, maar zijn er nog geen knelpunten ontstaan. De waterkwaliteit is nog steeds voldoende. Ook de komende periode wordt er weinig neerslag verwacht en dat kan leiden tot lokale watertekorten op de hoge gronden.