Extra beveiliging riolering stationsgebied Breda

Mensen in het stationsgebied zullen bij een calamiteit direct geëvacueerd worden en het incidentenplan riolering van de gemeente is eveneens aangepast. Aanleiding vormt de treinramp in Wetteren vorig jaar in België, waarbij een goederenwagon met gevaarlijke stoffen ontspoorde. Giftige stoffen stroomden gedeeltelijk via bluswater het rioolstelsel  in. Een man kwam om het leven, omdat hij vermoedelijk blauwzuurgas, dat via de riolering in zijn huis omhoog was gekomen, had ingeademd. 

Moerdijk
Ook al bij de brand in Moerdijk bleek al dat het blussen met water bij calamiteiten een extra milieurisico vormt, blussen met schuim kan het risico op afstroming naar het riool beperken. De vraag is of de maatregelen in het stationsgebied Breda navolging moeten vinden in andere gemeenten.  
Vervoer gevaarlijke stoffen
De ramp in Wetteren betrof een ongeluk op de ‘vrije baan’, in bebouwd gebied. Gebieden waardoor vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, via weg of spoor, zijn onmogelijk geheel te beveiligen tegen (extreme) milieurisico’s. Er is wel milieuwetgeving voor spoorwegemplacementen, evenals op industrieterreinen. Nederland kent er in totaal veertien – van Almelo tot Venlo –  waarvoor aanvullende milieueisen gelden.