Export watersector stijgt met bijna vier procent

De Watersector Exportindex (WEX) 2014, Komt tot stand op basis van periodiek onderzoek naar de exportresultaten en prognoses van de watersector tot stand is gekomen. Over de vooruitzichten voor 2015 is de meerderheid van de bedrijven die hebben deelgenomen aan de WEX-enquête optimistisch gestemd. 80% verwacht een toename van de export. Deze groep bedrijven voorziet een stijgende omzet door nieuwe projecten en opdrachten. Daarnaast wordt omzet verwacht uit nieuwe producten die op de markt worden gebracht. 
20% van de bedrijven verwacht dat de buitenlandse omzet van wateractiviteiten gelijk zal blijven. Reden van deze inschatting is dat de orderportefeuille bij deze instellingen gelijk is gebleven.

Kansen
Bedrijven zien in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten de meeste kansen voor de export van wateractiviteiten. Vooral op het gebied van afvalwater en watervoorzieningen ziet men hier de toekomst rooskleurig tegemoet. Voor de WEX-deelnemers blijkt vooral samenwerking met andere bedrijven belangrijk om de kansen binnen de watersector te benutten. Een tweede behoefte is meer kennis van de markt en de gebruikers. Ook de internationale concurrentiekracht is een aspect dat deelnemende bedrijven essentieel achten om hun internationale exportpositie te versterken. Volgens de ondervraagde bedrijven is het daarbij vooral van belang te investeren in innovatie. Ook is het noodzakelijk dat er integrale oplossingen tot stand komen en dat het internationale netwerk beter wordt benut.

Ontwikkeling WEX
De kredietcrisis die in 2008 inzette, leidde tijdelijk tot een forse daling van de export van wateractiviteiten, met 10%. De WEX daalde in 2009 tot 145,4, ofwel een exportomvang van 6 miljard euro. In de jaren daarna bleef de wereldeconomie licht groeien. Doordat bedrijven in de watersector veelal actief zijn in mondiale groeiregio’s bleef de export van wateractiviteit ook groeien. De watersector heeft zich daardoor relatief gunstig ontwikkeld. 
Bijna zestig procent van de ondervraagde bedrijven zag de export van wateractiviteiten toenemen. Ongeveer een op de twaalf bedrijven werd geconfronteerd met een daling van de buitenlandse omzet van wateractiviteiten.