Export watersector groeit met ruim 5 procent naar 7,3 miljard euro

De Water Export Index (WEX) wordt in opdracht van het NWP en het programma Partners voor Water samengesteld door onderzoeksbureau Panteia/EIM. Het onderzoeksbureau heeft voor de zomer 90 Nederlandse waterbedrijven telefonisch ondervraagd. De cijfers die op basis van de gesprekken worden opgesteld, worden op termijn aangevuld met statistische gegevens van het CBS. Pas als die cijfers bekend zijn, kan de WEX definitief worden vastgesteld. De cijfers over 2013 zijn dus nog voorlopig. Dit nieuwe onderzoek is wel helemaal in lijn met de prognose voor 2014 uit februari van dit jaar.
Toename export
Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven de export van wateractiviteiten zag toenemen. Ongeveer een op de vijf bedrijven werd geconfronteerd met een daling van de buitenlandse omzet van wateractiviteiten. Vanaf 2009 groeit de sector deltatechnologie (inclusief waterbouw) sterk, terwijl de sector watertechnologie stabiliseert. In 2013 is de WEX voor de watertechnologie gegroeid met 1%, terwijl deltatechnologie toenam met zo’n 8%.

 

Groei deltaprojecten
Watertechnologiebedrijven leken tijdens de crisis in het voordeel. “Voor kleinere watertechnologiebedrijven actief in industriële markten is het eenvoudiger een marktsegment te vinden waarin zij internationaal kunnen groeien. Met een kleine omzet is het ook eenvoudiger om die te verdubbelen. De deltatechnologie – gedomineerd door enkele grote Nederlandse bedrijven – is sterker afhankelijk van de publieke sector en grote projecten. Zeker de recente eurocrisis heeft tot gevolg gehad dat overheden de hand op de knip hielden. Toch zullen deze projecten weer op gang komen”, voorspelde Aleid Diepeveen begin 2014. Het lijkt er op dat zij nu al gelijk krijgt en dat het tij inmiddels is gekeerd. 


Azië en Afrika
De bedrijven die deelnamen aan het onderzoek is gevraagd om een verdeling te maken van hun omzet naar regio. De ondervraagde bedrijven in de watersector halen meer dan de helft van hun omzet (54%) buiten Europa. Met name Azië en Afrika zijn belangrijke regio’s voor de buitenlandse omzet van wateractiviteiten. Binnen Europa halen de Nederlandse waterbedrijven hun omzet vooral uit EU-landen. De exportquote in de deelsector deltatechnologie ligt met ruim 50% aanzienlijk hoger dan in de deelsector watertechnologie (rond 30%).