Met eigen ogen zien hoe de IJssel meer ruimte krijgt door het Reevediep? Of wilt u weten hoe in Zwolle met diverse projecten de klimaat- en waterveiligheid in en rond de binnenstad wordt vergroot? Kom dan woensdagmiddag 31 oktober 2018 naar Kampen of Zwolle. De excursies worden georganiseerd als voorproefje voor het Deltacongres dat op donderdag 1 november 2018 in Zwolle wordt gehouden.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta verzorgt een excursie in het gebied rondom het Reevediep op woensdagmiddag 31 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. Laat je informeren over alle ontwikkelingen in het gebied en zie hoe de IJssel meer ruimte krijgt. Het vertrekpunt is Kampen.

Climate Campus organiseert met de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta een excursie water- en klimaatrobuuste projecten in en rondom de binnenstad van Zwolle. Deze projecten zijn mede gerealiseerd met steun vanuit het programma IJssel-Vechtdelta. Ook deze excursie is op woensdagmiddag 31 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. Het vertrekpunt is de  binnenstad van Zwolle.

Beide excursies zijn georganiseerd vanuit de regio voorafgaand aan het Deltacongres om belangstellenden voorbeelden uit de praktijk te laten zien. Iedereen is welkom bij de excursies, maar deelnemers aan het Deltacongres hebben voorrang.

Het aantal plaatsen is beperkt: vol = vol. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 29 oktober 2018 via ruimtelijkekwaliteit@overijssel.nl . Na aanmelding ontvangt u nadere informatie met details over de excursie.