Evides werkt aan een centrale afvalwaterzuivering in de Botlek

AWZI
Het project staat bekend als CAB, Centrale Afvalwaterzuivering Botlek. Evides Industriewater heeft al ervaring met centrale afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s). Twee prominente voorbeelden zijn onze AWZI Sloe (Vlissingen) en de Zout Afvalwaterzuivering in Oosterhoorn (Delfzijl).
Aanleg persriool
Het persriool wordt in de Botlek aangelegd met een lengte van ca. 12 km. De aanleg van het riool vergt een goede afstemming met andere stakeholders vanwege vele andere (product)buizen die in de leidingenstrook liggen. Een nieuwe leiding is alleen te plaatsen na zeer zorgvuldige afstemming. Evides Industriewater heeft hier veel ervaring mee gezien alle drink-, demi- en Brielsemeerwaterleidingen die in de leidingstrook van de Rotterdamse haven liggen.
CAB
De afvalwaterzuivering komt hoogstwaarschijnlijk naast de bestaande awzi op het terrein van Huntsman. Om voldoende bedrijven te kunnen bedienen, groei op te vangen en pieken in afvalwater te kunnen verwerken is de AWZI ruim ontworpen (140.000 vervuilingseenheden). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op termijn uit te breiden. Het project gaat ervan uit dat het ruwe afvalwater bij de bedrijven zelf wordt voorbehandeld, waarna de CAB installatie voor volledige zuivering met lozing op oppervlaktewater zorgt (inclusief slibbehandeling).