Evides verlegt transportleiding bij A15

In 2,5 dag tijd moest veel werk worden verzet, zo meldt Evides. De oude leiding moest worden verwijderd, de nieuwe leiding met een doorsnede van 100 centimeter moest worden geplaatst en op drie plekken worden aangesloten op het bestaande leidingnet. In verband met het verkeer dat gebruik maakt van de gevaarlijke stoffenroute, kon Rijkswaterstaat de weg alleen gedurende het weekend afsluiten en beschikbaar stellen voor Evides. Ook wilde Evides zelf vanuit de eigen normen voor een hoge leveringszekerheid de leiding niet langer dan vier dagen buiten bedrijf stellen. Er was dus maar beperkte tijd beschikbaar voor een groot karwei.
 
Grondige voorbereiding
De werkzaamheden aan de leiding werden grondig voorbereid. Gezien de beperkte tijd om de leiding te kunnen monteren, heeft de aannemer het leidingstuk inclusief afsluiter compleet laten prefabriceren in de fabriek. Hierdoor kon het leidingdeel in één keer in de bouwput worden geplaatst en gelast aan de bestaande leidingen. In het weekend van 26 tot en met 29 juni stonden de werkzaamheden gepland en was de gevaarlijke stoffenroute bij de Botlekbrug afgesloten. 

Werkput
Op vrijdagavond 21:00 uur werd de afrit vrijgegeven door Rijkswaterstaat en konden het asfalt worden verwijderen. Gelijk daarna is de werkput gegraven en de oude leiding verwijderd, waarna Evides het nieuwe leidingstuk konden plaatsen. Maandagochtend 5:00 uur was de afrit weer geasfalteerd en beschikbaar voor verkeer. 

Ploegendienst 
Om de werkzaamheden in het korte tijdsbestek uit te voeren, werd er in drie ploegen 24 uur per dag doorgewerkt. Er waren ook steeds mensen aanwezig die toezagen op het hygiënisch werken, om zeker te zijn dat de leiding schoon bleef tijdens de werkzaamheden. Uit de watermonsters die na de aansluiting werden genomen, volgde de bevestiging dat er schoon is gewerkt. Inmiddels is de leiding weer volledig in gebruik en stroomt er schoon en betrouwbaar drinkwater doorheen. 


Foto Evides